Követeléskezelés
A Cofidis követeléskezelési tevékenysége A követeléskezelés elvei Adósok tájékoztatása Áthidaló megoldások A hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje Adósokkal történő kapcsolattartás A követeléskezelés menete Végrehajtási költségek Meghatalmazással kapcsolatos információk Követeléskezelés - panaszkezelés Adatvédelem MNB tájékoztató kiadványok és mintatájékoztatók

A hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje

Az adós által törlesztett összegek elszámolása a következő sorrendben történik az egyes Hiteltermékek vonatkozásában:

2016. július 1-jén vagy azt követően megkötött Cofidis Megújuló Hitel, Fapados Kölcsön, Cofidis Áruhitel, Cofidis Klasszikus Áruhitel, Cofidis Adósságrendező Hitel és Cofidis Vitalitás Hitel hitel- illetve kölcsönszerződések esetén amennyiben az adós által törlesztett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, a Cofidis az adós által befizetett összeget elsősorban a költségekre, díjakra, majd a kamatokra és végül a főtartozásra számolja el.

2016. július 1-je előtt megkötött Cofidis Megújuló Hitel Hitelszerződésnél a Cofidis az adós által törlesztett összegeket az alábbi sorrendben számolja el: behajtás költségei, a Cofidis Megújuló Hitel Általános Szerződési Feltételei 4.5 pontja szerinti költségek, biztosítási díjat terhelő késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelő késedelmi kamat/adósságkezelési díj, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt hitelkamat, tőkeösszeget terhelő késedelmi kamat, esedékes tőkeösszeg.

2016. július 1-je előtt megkötött Fapados Kölcsön kölcsönszerződések esetében a Cofidis az adós által törlesztett összegeket az alábbi sorrendben számolja el: behajtás költségei, késedelmi díj/ adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs költségek (a Fapados Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 2.2 pontja szerinti hitelbírálati díj, 3.2 pontja szerinti előtörlesztési díj, 4.8 pontja szerinti túlfizetés visszaküldésének esetlegesen felmerülő postaköltsége, 7.2 és 7.6.2 pontja szerinti szerződésmódosítási díj, 7.3 pontja szerinti igazolás kiállítási vagy dokumentummásolat megküldési díj, levelezési költség), késedelmes 4.4 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs költségek, aktuális 4.4 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

2016. július 1-je előtt megkötött Cofidis Áruhitel Hitelszerződésnél a Cofidis az adós által törlesztett összegeket az alábbi sorrendben számolja el: behajtás költségei, a Cofidis Áruhitel Általános Szerződési Feltételei 4.5 pontja szerinti költségek, biztosítási díjat terhelő késedelmi kamat, biztosítási díj, kölcsönt terhelő késedelmi kamat/adósságkezelési díj, a kamatperiódus kezdetén kiszámolt hitelkamat, tőkeösszeget terhelő késedelmi kamat, esedékes tőkeösszeg.

2016. július 1-je előtt megkötött Cofidis Klasszikus Áruhitel Hitelszerződésnél a Cofidis az adós által törlesztett összegeket az alábbi sorrendben számolja el: behajtás költségei, késedelmi díj/adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs költségek (előtörlesztési díj, túlfizetés visszaküldésének esetlegesen felmerülő postaköltsége, szerződésmódosítási díj, igazolás kiállítási vagy dokumentummásolat megküldési díj), késedelmes a Cofidis Klasszikus Áruhitel Általános Szerződési Feltételei 4.5 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs költségek, aktuális 4.5 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

2016. július 1-je előtt megkötött Cofidis Adósságrendező Hitel Hitelszerződésnél a Cofidis az adós által törlesztett összegeket az alábbi sorrendben számolja el: a Cofidis Adósságrendező Hitel Általános Szerződési Feltételei 7.1 pontja szerinti, a kiváltandó hitel(ek) megszűnését igazoló nyilatkozat határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén fizetendő díj, behajtás költségei, adósságkezelési díj, késedelmes adminisztrációs költségek (2.2 pontja szerinti hitelbírálati díj, 3.2 pontja szerinti előtörlesztési díj, 4.8 pontja szerinti túlfizetés visszaküldésének esetlegesen felmerülő postaköltsége, 7.2 és 7.6.2 pontja szerinti szerződésmódosítási díj, 7.3 pontja szerinti igazolás kiállítási vagy dokumentummásolat megküldési díj, levelezési költség), késedelmes 4.4 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, késedelmes biztosítási díj, késedelmes hitelkamat, késedelmes tőketartozás, aktuális adminisztrációs költségek, aktuális 4.4 pontja szerinti csekkes és készpénzes fizetési díj, aktuális biztosítási díj, aktuális hitelkamat, aktuális tőketartozás.

Cofidis Autó Lízing lízingszerződés esetén, amennyiben a lízingbevevő által fizetett lízingdíj részlet nem fedezi a fizetésre esedékes összeget, a Cofidis által kézhez vett összeg (az átutalás jogcímétől függetlenül) először a költségeket, majd a késedelmi kamatokat, végül pedig a hitelkamatokat és a tőketartozást fedezi. Más típusú fennálló tartozás esetén mindig a korábban esedékes tartozások kerülnek törlesztésre.

A már fel nem vehető hitelekre vonatkozó eltérő szabályokat az adott hitel Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, melyek megtalálhatók a www.cofidis.hu honlapon.

Példák az elszámolási sorrend szerinti számításra:

Cofidis Megújuló Hitel

Tételezzünk fel egy ügyfelet, aki most köt 400.000,- Ft összegű Cofidis Megújuló Hitel személyi hitelszerződést a Cofidis-szel. A szerződés keretében az ügyfél egyből le is hívja a teljes kölcsönösszeget. A 400.000,- Ft-os hitelkeret után a Cofidis -- a lehívást követően -- 6 havi BUBOR + 23,4%-kal egyenlő kamatlábat számít fel azzal, hogy Hitelkamat nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamathoz viszonyított kamat meghatározási mód szerinti Hitelkamatot, a havonta fizetendő törlesztő részlet összege 13.037,- Ft. Az ügyfél a Cofidis mint szerződő fél által kötött csoportos hitelfedezeti biztosításba - választása szerint az „Extra" biztosítási csomag szerinti feltételekkel - biztosítottként belépett, amelynek mértéke havonta az ügyfél fennálló tartozása 0,65%-a. A biztosítás nem növeli a törlesztőrészletet, azonban meghosszabbítja a futamidőt. Az ügyfelek által befizetett törlesztő részletek úgy kerülnek elszámolásra, hogy a befizetett törlesztőrészlet nagyobb része először a költségekre, díjakra, majd a kamatokra kerül elszámolásra, és csak ezt követően csökkenti a tőke összegét. Emiatt a törlesztés megkezdésekor a kamat összege még nagyobb, míg a törlesztő periódus végén -- mivel a kamatok addigra mondhatni visszafizetésre kerültek -- a törlesztő részletek már szinte csak a tőkeösszeget csökkentik. Az első hónapban a fentiekre tekintettel -- 30 napos hónapot feltételezve -- 7.186,- Ft ügyleti kamat befizetését várjuk el ügyfelünktől.

Ezen adatok alapján, a fent ismertetett elszámolási sorrend alapján feltételezett ügyfelünk első havi befizetése a következőképpen kerül elszámolásra, ha az ügyfél pontosan, befizetési határidőre befizeti a 13.037,- Ft összeget:

A befizetésben elszámolt törlesztések: További törlesztésre marad:
1. Biztosítási díj 2 647 Ft 10 390 Ft
2. Ügyleti kamat 7 186 Ft 3 205 Ft
3. Tőketörlesztés 3 205 Ft 0 Ft

 Az ügyfél tőketartozása következő hónapban 396.795,- Ft.

Ha ügyfelünk elmulasztja befizetni ezt a törlesztőrészletet, és a hónap folyamán sem pótolja, úgy a következő hónapban két törlesztő részletet (2*13.037,- Ft) várunk el tőle, valamint 2500,- Ft, a nemfizetés jogkövetkezményeként felszámított adósságkezelési díjat, azaz összesen 28.574,- Ft összeget. Ha ügyfelünk 28.574,- Ft-ot fizet be ebben a hónapban, úgy ezen összeg, tartozásra történő elszámolása a következőképpen alakul:

A befizetésben elszámolt törlesztések: További törlesztésre marad:
1. Adósságkezelési díj 2 500 Ft 26 074 Ft
2. Elmaradt biztosítási díj 2 647 Ft 23 427 Ft
3. Aktuális biztosítási díj 2 626 Ft 20 801 Ft
4. Elmaradt ügyleti kamat (30 napos hónapra) 7 186 Ft 13 615 Ft
5. Ügyleti kamat (aktuális, 31 napos hónapra) 7 128 Ft 6 487 Ft
6. Elmaradt tőketörlesztés 3 205 Ft 3 282 Ft
7. Tőketörlesztés 3 282 Ft 0 Ft

Az ügyfél tőketartozása következő hónapban 393.513,- Ft lesz.

Fapados Kölcsön

Tételezzünk fel egy ügyfelet, aki most köt 2.000.000,- Ft összegű Fapados Kölcsön kölcsönszerződést a Cofidisszel. A Cofidis a szerződés keretében a 14,85 % kamatlábat számít fel, a havonta fizetendő törlesztőrészlet összege 42.124,- Ft 72 hónapos futamidő esetében. Az ügyfél a Cofidis mint szerződő fél által kötött csoportos hitelfedezeti biztosításba - választása szerint az „Extra" biztosítási csomag szerinti feltételekkel - biztosítottként belépett, amelynek mértéke havonta a havi törlesztőrészlet 7,99%-a. A biztosítás a törlesztőrészlet összegén felül fizetendő. Az ügyfél csekken fizet, amelynek díja további 1000,- Ft / hónap (felhasznált csekkenként), azaz a jelen esetben az ügyfél által fizetendő törlesztőrészlet 46.490,- Ft lesz. Az ügyfelek által befizetett törlesztőrészletek úgy kerülnek elszámolásra, hogy a befizetett törlesztőrészlet nagyobb része először a költségekre, díjakra, majd a kamatokra kerül elszámolásra, és csak ezt követően csökkenti a tőke összegét. Emiatt a törlesztés megkezdésekor a kamat összege még nagyobb, míg a törlesztőperiódus végén -- mivel a kamatok addigra mondhatni visszafizetésre kerültek -- a törlesztőrészletek már szinte csak a tőkeösszeget csökkentik. Az első hónapban a fentiekre tekintettel -- 30 napos hónapot feltételezve -- 24.745,- Ft ügyleti kamat befizetését várjuk el ügyfelünktől.

Ezen adatok alapján, a fent ismertetett elszámolási sorrend alapján feltételezett ügyfelünk első havi befizetése a következőképpen kerül elszámolásra, ha az ügyfél pontosan, befizetési határidőre befizeti a 46 490,- Ft összeget:

 A befizetésben elszámolt törlesztések:   További törlesztésre marad:
1. Adósságkezelési díj 0 Ft 46 490 Ft
2. Késedelmes adminisztrációs költség 0 Ft 46 490 Ft
3. Késedelmes csekkes és kp fizetés díj 0 Ft 46 490 Ft
4. Késedelmes biztosítási díj 0 Ft 46 490 Ft
5. Késedelmes ügyleti kamat 0 Ft 46 490 Ft
6. Késedelmes tőketartozás 0 Ft 46 490 Ft
7. Aktuális adminisztrációs költségek 0 Ft 46 490 Ft
8. Aktuális csekkes és kp fizetés díj 1 000 Ft 45 490 Ft
9. Aktuális biztosítási díj 3 366 Ft 42 124 Ft
10. Aktuális ügyleti kamat 24 745 Ft 17 380 Ft
11. Aktuális tőketartozás 17 380 Ft 0 Ft

Az ügyfél tőketartozása következő hónapban 1.982.620 Ft lesz.

Ha ügyfelünk elmulasztja befizetni ezt a törlesztőrészletet, és a hónap folyamán sem pótolja, úgy a következő hónapban két törlesztőrészletet (2*45.490,- Ft) várunk el tőle, a csekken fizetés ellenértékét a felhasználandó csekkre (1.000,- Ft), valamint az adósságkezelési díjat, ami 5.000,- Ft, arra tekintettel, hogy az adott hónapban az ügyfél egyáltalán nem rendezte a tartozását, azaz összesen 96.980,- Ft összeget. Ha ügyfelünk 96.980,- Ft-os csekket kér és fizet be ebben a hónapban, úgy ezen összeg tartozásra történő elszámolása a következőképpen alakul:

 A befizetésben elszámolt törlesztések:   További törlesztésre marad:
1. Adósságkezelési díj 5 000 Ft 91 980 Ft
2. Késedelmes adminisztrációs költség 0 Ft 91 980 Ft
3. Késedelmes csekkes és kp fizetés díj 0 Ft 91 980 Ft
4. Késedelmes biztosítási díj 3 366 Ft 88 614 Ft
5. Késedelmes ügyleti kamat 24 745 Ft 63 870 Ft
6. Késedelmes tőketartozás 17 380 Ft 46 490 Ft
7. Aktuális adminisztrációs költségek 0 Ft 46 490 Ft
8. Aktuális csekkes és kp fizetés díj 1 000 Ft 45 490 Ft
9. Aktuális biztosítási díj 3 366 Ft 42 124 Ft
10. Aktuális ügyleti kamat 27 530 Ft 17 594 Ft
11. Tőketörlesztés 17 594 Ft 0 Ft

Az ügyfél tőketartozása következő hónapban 1.965.026 Ft lesz.