Adósok tájékoztatása

A Cofidis törekszik arra, hogy eljárása során megadjon minden olyan információt ügyfelei (a továbbiakban: „ügyfél” vagy „adós”) számára, amely az ügyfelek együttműködő magatartásához szükséges, és amely elősegíti a teljesítést. Ennek keretében az alábbi tájékoztatásokat nyújtja:

Írásbeli tájékoztatás

A Cofidis a késedelmes követelés fennállása alatt rendszeresen, írásban tájékoztatja ügyfeleit. Az írásbeli tájékoztatásból az ügyfelek pontos információt kapnak a tartozásuk aktuális összegéről (tőke, kamat, késedelmi kamat / díj, adósságkezelési díj, késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj, költségek, díjak összege és mértéke), és megkapják az áthidaló lehetőségekre, a lehetséges követeléskezelési lépésekre, azok költségeire, valamint nemfizetés esetén a tartozás folyamatos növekedésére vonatkozó figyelemfelhívásokat, továbbá az arra vonatkozó információkat, hogy hol és milyen módon tudják tartozásukat rendezni. A tájékoztatás során az ügyfeleknek fokozatosan, azonban a követelés érvényesítésének egyes fázisaiban teljes körűen adjuk meg a szükséges információkat, figyelembe véve azt, hogy a követeléskezelési folyamat milyen fázisban tart. A késedelembe esés utáni első tájékoztató levél, valamint a felmondás előtti levél melléklete tartalmazza a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) által az adósok részére készített mintatájékoztatóit.

Tájékoztatás a követeléskezelési folyamatról

A Cofidis az ügyfél kérésére, a kéréstől számított 15 napon belül tájékoztatást nyújt a követeléskezelési folyamat állásáról, így különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről és azok várható időzítéséről, a követelés aktuális összegéről. A tájékoztatás kérése nem jelent halasztó hatályt az ügyfél fizetési kötelezettségei tekintetében; az ügyfél ezen időszak alatt is szerződésszerűen köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A Cofidis teljeskörű tájékoztatást nyújt az adós részére a teljes tartozás rendezését követő 30 napon belül.

Tájékoztatás áthidaló megoldásokról

 A Cofidis megfelelő időben tájékoztatja ügyfeleit a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról, fenntartható megoldási javaslatokról, részletfizetési lehetőségekről (a továbbiakban együtt: „áthidaló megoldások”), amelyeket az alábbiakban is ismertet. A tájékoztatás célja, hogy az ügyfelek abból teljes körűen megismerhessék a rendelkezésükre álló konstrukciók feltételeit és a belőlük származó kötelezettségeket, és ezen keresztül fel tudják azt mérni, hogy pénzügyi teherviselő képességüknek megfelel-e valamelyik kínált megoldás. Az áthidaló megoldások, részletfizetési lehetőségek abban az esetben elérhetőek az ügyfél számára, ha az ügyfél együttműködik a Cofidis-szel, a kért információkat megadja a Cofidis részére, és a részére engedélyezett fizetéskönnyítési megállapodásban foglaltakat betartja.