Gyakran Ismételt Kérdések

ÉRDEKLŐDÖM...

Nem ismerem a Cofidist, milyen cégről van szó?

A Cofidis egy olyan hitelintézet, amely az elmúlt években Európa több országában is a telefonon nyújtott hitelezés szakértőjévé vált. Franciaországban 1982 óta kínálunk egyszerű, rugalmas, az ügyfelek igényeinek megfelelő pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat. A magyarországi fióktelepet 2005 decemberében nyitottuk. Jelenleg Magyarországon már több, mint 100 ezer ügyfelünk számolhat be első kézből kedvező feltételeinkről, míg Európa összesen kilenc országában 11 milliónál is többen választottak minket. A kapcsolatfelvétel széleskörű lehetőségeinek köszönhetően (telefon, internet, posta, fax) a Cofidis lehetővé teszi, hogy a lehető legegyszerűbben vegye igénybe szolgáltatásainak bármelyikét.

Hogyan lehet felvenni személyi kölcsönt a Cofidistől?

 • Telefonon, vagy interneten lehet előzetes bírálattal igényelni a Cofidis Megújuló Hitelt, a Fapados Kölcsönt és a Cofidis Adósságrendező Hitelt.
 • Pozitív előzetes bírálat esetén automatikusan küldjük a hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat (szerződés csomagot).
 • A kérelmet nézze át, nincs-e benne nyomtatási vagy más hiba.
 • Az esetlegesen hiányzó adatokat pótolni szükséges.
 • Hitelközvetítő partnerünk időpont egyeztetés után elmegy a kérelemért és a szükséges dokumentumokért.
 • A kért dokumentumokat csatolja a kérelemhez és ezt a hitelközvetítő partnerünk jelenlétében írja alá, a hitelközvetítő partnerünk ezután elhozza a dokumentumokat Öntől. Ha a kölcsönt társigénylővel igényli, úgy a társigénylőnek is a hitelközvetítő partnerünk jelenlétében kell a kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat aláírnia!
 • Lehetősége van videós azonosítást is választani, a www.cofidis.hu/videos-azonositas-informacio oldalon leírtak szerint
 • Pozitív bírálatot követően 2 munkanapon belül számlájára utaljuk az engedélyezett összeget, és visszapostázzuk az Önt/Önöket megillető szerződéspéldányt.

Mekkora maximális kölcsönösszeget szabad vállalnom?

Ahhoz, hogy egy hitelfelvétel ne borítsa fel a költségvetését, óvatosnak kell lennie, hogy a havi törlesztőrészlet összege ne haladja meg az általános adósság küszöböt, amit rendszerint a háztartás összjövedelmének 30%-ában állapítanak meg. Ön is kiszámíthatja ezt a százalékot úgy, hogy elosztja a havi költségeit (rezsi és a havi törlesztő) a havi jövedelmének összegével (fizetések, segélyek, stb.). Például ha Ön 100 000 Ft-ot keres, a gépjárműhitel havi törlesztése 15 000 Ft, a rezsi 10 000 Ft, akkor az Ön adósság küszöbe (15 000+10 000)/100.000 = 25%.

2015. január 1-je óta – a hitelkiváltás kivételével - a hitelbírálat során vizsgálnunk kell az Ön jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóját is, az alábbiak szerint.

Mit jelent a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM)?

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a továbbiakban: JTM) az alábbiak szerint számított mutatószám, amely az ügyfélnek a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének hányadosa azzal, hogy adóstársak esetén valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő. Azaz a JTM = havi adósságszolgálat / igazolt nettó jövedelem. A mutatóban az új hitel terhei mellett figyelembe kell venni az ügyfél minden fennálló hiteléhez, általa igénybe vett visszatérítendő hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatáshoz kapcsolódó törlesztési terhét, rendelkezésre álló jövedelemként pedig csak az igazolt, legális nettó jövedelem (munkabér, nyugdíj, családi pótlék stb.) számítható be.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót minden új, 300 ezer forintot meghaladó hitel felvételekor vizsgálni kell, illetve a 300 ezer forintot meg nem haladó összegű hitelek esetében is, amennyiben az ügyfél a hitelkérelem elbírálásakor már rendelkezik hiteltartozással olyan, a rendelet hatálybalépését követően igényelt hitelből eredően, amelynek eredeti hitelösszege nem haladta meg a 300 ezer forintot.

A JTM alkalmazásával a jövedelemvizsgálat a következőképpen történik: amennyiben a hitelfelvevők igazolt nettó jövedelme 400.000 Ft alatt van, akkor az esetlegesen már meglévő és az új hitel együttes törlesztőrészlete nem lehet több az igazolt jövedelem 50%-ánál, 400.000 Ft-ot meghaladó jövedelem esetén pedig a 60%-ánál. A jövedelmek és az adósságterhek több adóstárs esetében összevontan kezelendők.

Mit értünk jövedelem alatt?

Szabadon (azaz az adók és járulékok levonása után) elkölthető pénzösszeg, melyet a magánszemély bankszámlájára, vagy készpénzben havi rendszerességgel kap. Igazolt havi nettó jövedelemnek nevezzük azokat a jövedelmeket, melyeket az ügyfél hivatalos dokumentumokkal tud igazolni, pl. NAV (APEH) jövedelemigazolás, bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás.

Ki lehet adóstárs? Mindenképpen szükséges adóstárs bevonása?

Adóstárs bárki lehet, aki megfelel az adott kölcsön igényléséhez szükséges alapfeltételeknek. Abban az esetben, ha kívánja társigénylő megnevezését a szerződésben, akkor ezt kérjük, jelezze felénk. Önnek is kedvezőbb, ha ketten vannak, akik a kölcsön visszafizetésének terheit megosztják.

Mit kell tudnom a Központi Hitelinformációs Rendszerről („KHR lista”)?

A KHR szolgáltatás a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során azért, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat. A KHR úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében) tartalmaz

Van-e lehetőségem biztosítást igényelni a kölcsönöm mellé?

Igen van, amennyiben a biztosítás alapfeltételeinek megfelel. Cofidis kölcsönei mellé igényelt biztosítás igénybevételével elkerülheti, hogy kölcsönének törlesztése problémát okozzon. Segítségével felkészülhet a törlesztés folyamatosságát befolyásoló váratlan helyzetekre, és elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket. További információkért kérjük, nézze meg Hitelbiztosítás oldalunkat: www.cofidis.hu/hitelbiztositas

A COFIDISTŐL IGÉNYELHETŐ KÖLCSÖNTERMÉKEK RÖVID BEMUTATÁSA

COFIDIS MEGÚJULÓ HITEL

Miben segít a Cofidis Megújuló Hitel?

Ha váratlanul nagyobb összegre lenne szüksége, akkor a Cofidis Megújuló Hitele lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen jusson a szükséges összeghez, amelyet ezután részletekben tud visszafizetni. Egy tervezett beruházás esetén is lehetőséget ad arra, hogy a szükséges összeget apránként, havi részletekben fizesse ki, így költségvetését is kiegyensúlyozottabbá teheti.

Melyek a Cofidis Megújuló Hitel igénylésének feltételei?

 • 18. életév betöltése
 • Állandó magyarországi lakcím
 • Rendszeres, igazolható havi jövedelem (min. nettó 70 000 Ft).
 • Munkavállalók esetében min. 3 hónapos munkaviszony
 • Saját névre szóló bankszámla
 • A hiteligénylő nem szerepelhet aktív adósként a negatív KHR listán
 • Saját mobil vagy vezetékes telefonos elérhetőség

A hiteligényléshez milyen dokumentumokra van szükség?

 • Személyi igazolvány, útlevél, vagy kártya alapú gépjármű vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Adóigazolvány
 • Jövedelemigazolás

Alkalmazott: Munkáltatói igazolás. Az igazolás 30 napnál nem régebbi, beküldendő eredetiben, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány. Amennyiben készpénzben kapja jövedelmét, úgy utolsó havi bérpapír másolata is szükséges.

Nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha Ön véglegesített rokkantnyugdíjas, az előző dokumentum mellé csatolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát a véglegesítésről.

 • Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, amelyen Ön számla-, vagy társszámla-tulajdonosként szerepel és amelyre a kölcsönösszeg utalását kéri (a bankszámlakivonat formátuma lehet fénymásolat vagy online bankból kinyomtatott kivonat). Folyószámla nyitási szerződés minden oldalának fénymásolata (amennyiben most nyitotta a folyószámlát).
 • Amennyiben gyermek után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.
 • Egyéb jövedelem igazolás (pl.: ingó, ingatlan bérlői jövedelem): NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata.

Hogyan lehet törleszteni a Cofidis Megújuló Hitelt?

Minden hónapban küldünk számlaértesítőt, amelyen forintra pontosan követheti fennálló tartozása egyenlegét.

A Cofidis Megújuló Hitelt többféleképpen törlesztheti. Fizetheti átutalásos havi törlesztéssel, melynek az a módja, hogy Ön megbízást ad a bankjának állandó rendszeres átutalásra (számlaszám: 16300000-03002235-90006400), vagy adhat felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére. A Cofidis Megújuló Hitel törlesztőrészleteit csekken vagy készpénzben is befizetheti az OTP bankfiókokban (11705008-29910434). Ekkor a számlaértesítőhöz kapcsolva küldünk egy, a törlesztéshez szükséges csekket. A csekkes és készpénzes fizetés sajátosságai miatt ekkor a havi törlesztőrészlet 500 forinttal magasabb a többi (kényelmesebb) fizetési módhoz képest.

Kérjük, tekintse meg a hiteltörlesztési lehetőségekről szóló rövidfilmünket is:

Mit jelent a „rugalmas futamidő”?

Amennyiben anyagi helyzetében kedvező változás áll be, és nagyobb összeget is be tudna fizetni a hitelszámlájára, ezt a Cofidis rulírozó kölcsöneinél díjmentesen megteheti. Tetszőlegesen nagy összeget befizethet, így rövidítve a hátralévő elméleti futamidőt, vagy – amennyiben így dönt – teljesen visszafizetheti kölcsönét.

FIGYELEM!A rulírozó kölcsönök esetében a nagyobb összegű befizetés a hátralévő elméleti futamidőt csökkenti, de nem váltja ki a kötelező havi minimum törlesztőrészlet befizetését. Egy hónapban egy törlesztőrészletnek mindig be kell érkeznie – egészen kölcsöne teljes kifizetéséig.

Mit jelent a „rulírozás”?

A Cofidis által rendelkezésre tartott Cofidis Megújuló Hitel rulírozó jellegű, azaz az adós és adóstárs jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását kérni a kölcsönszerződésben igényelt, rendelkezésre tartott kölcsön erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel.

Forint alapú a hitel?

A Cofidis kizárólag forint alapú fogyasztói kölcsönöket nyújt, így árfolyamkockázat nem merül fel.

Változik a törlesztő részlet?

A Cofidis Megújuló Hitel kamata a hat hónapos BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött, és 6 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától június 30., illetve július 1. napjától december 31. napjáig tartanak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), az elméleti futamidő változatlanul hagyása mellett.

COFIDIS FAPADOS KÖLCSÖN

Mi az a Fapados Kölcsön?

A Fapados Kölcsön egy interneten intézhető szabad felhasználású kölcsön, alacsony THM-mel. Egy olyan egyedülálló konstrukció, amely azok számára a legkedvezőbb, akiknek csak a kölcsönre van szükségük, mindenféle extra szolgáltatás igénybevétele nélkül. Nálunk csak azok fizetnek a plusz szolgáltatásokért, akik azokra valóban igényt tartanak. Így lesz szuperalacsony a THM. Nem véletlen a névválasztás sem, hiszen Fapados Kölcsönünk a fapados légitársaságokhoz hasonló elven működik.

Melyek a Fapados Kölcsön igénylésének feltételei?

 • Saját e-mail cím
 • 18. életév betöltése
 • Állandó magyarországi lakcím
 • Rendszeres, igazolható jövedelem: legfeljebb 2 900 000 Ft kölcsön igényléséhez minimum havi nettó 130 000 Ft; 800 000 Ft-nál kisebb vagy 2 900 000 Ft-nál több kölcsön igénylésekor minimum havi nettó 200 000 Ft.
 • Munkavállalók esetében minimum 3 hónapos munkaviszony
 • Egyéni vállalkozók esetében a vállalkozás jogviszonyának a kezdete az igénylés napjától számított két évnél nem lehet kevesebb.
 • Saját névre szóló bankszámla
 • A hiteligénylő nem szerepelhet aktívan adósként a negatív KHR listán
 • Saját mobil vagy vezetékes telefonos elérhetőség

Egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként is igényelhetek szabad felhasználású Fapados Kölcsönt?

Igen! Ebben az esetben az egyéni vállalkozó vagy az őstermelő a jövedelmét NAV jövedelemigazolással igazolhatja. Fontos tudni, hogy a Fapados Kölcsön szabad felhasználású személyi hitel és nem vállalkozói hitel.

A hiteligényléshez milyen dokumentumokra van szükség?

 • Személyi igazolvány, útlevél, vagy kártya alapú gépjármű vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Adóigazolvány
 • Munkáltatói igazolás – 30 napnál nem régebbi, beküldendő eredetiben, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.
 • Amennyiben Ön nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha Ön véglegesített rokkantnyugdíjas, az előző dokumentum mellé csatolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát a véglegesítésről.
 • Ha Ön egyéni vállalkozóként szeretne ilyen kölcsönt igényelni, akkor 30 napnál nem régebbi, előző évi NAV jövedelemigazolásra van szüksége. (a NAV oldaláról letöltött igazolás elfogadható)
 • Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelme érkezik (a bankszámlakivonat formátuma lehet fénymásolat, vagy online bankból kinyomtatott kivonat).<
 • Amennyiben gyermek után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.
 • Egyéb jövedelemigazolás (pl.: ingó, ingatlan bérlői jövedelem): NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata.

Hogyan lehet törleszteni a Fapados Kölcsönt?

A Cofidis Fapados Kölcsönt többféleképpen törlesztheti. Fizetheti átutalásos havi törlesztéssel, melynek az a módja, hogy Ön megbízást ad a bankjának állandó rendszeres átutalásra (számla szám: 16300000-03002235-90006400), vagy adhat felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére. A Cofidis Fapados Kölcsön törlesztőrészleteit csekken vagy készpénzben is befizetheti az OTP bankfiókokban (11705008-29910434). Ekkor a számlaértesítőhöz kapcsolva küldünk egy, a törlesztéshez szükséges csekket. A csekkes és készpénzes fizetés sajátosságai miatt ekkor a havi törlesztőrészlet 1000 forinttal magasabb a többi (kényelmesebb) fizetési módhoz képest.

Kérjük, tekintse meg a hiteltörlesztési lehetőségekről szóló rövidfilmünket is:

Forint alapú a kölcsön?

A Cofidis kizárólag forint alapú fogyasztói kölcsönöket nyújt, így árfolyamkockázat nem merül fel.

Változik a törlesztő részlet?

A Fapados Kölcsön kamata a tizenkét hónapos BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött, és 12 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

A Cofidis továbbá a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A kamatfelár-változtatásra a kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követő harmadik és hatodik január 1-én kerül sor, a harmadik és hatodik január 1-ét megelőző április 1-i mutató alapján.

COFIDIS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL

Miben segít az Adósságrendező Hitel?

A Cofidis Adósságrendező Hitellel kiválthatja meglévő, nem jelzálog alapú banki tartozásait. Így nem csak egyetlen kölcsönné alakíthatja kölcsöneit, de a kedvezőbb törlesztőrészleteknek köszönhetően a havi kiadások is csökkenhetnek.

Melyek a Cofidis Adósságrendező Hitel igénylésének feltételei?

 • 18. életév betöltése
 • Állandó magyarországi lakcím
 • Rendszeres, igazolható havi jövedelem:

- 100 000 - 500 000 Ft hitelösszegig minimum havi nettó 70 000 Ft;

- 500 001 - 800 000 Ft hitelösszegig minimum havi nettó 95 000 Ft;

- 800 001 - 3 000 000 Ft hitelösszegig minimum havi nettó 110 000 Ft;

- 3 000 001 – 4 000 000 Ft hitelösszegig minimum havi nettó 150 000 Ft.

 • Munkavállalók esetében min. 3 hónapos munkaviszony
 • Saját névre szóló bankszámla
 • A hiteligénylő nem szerepelhet aktív adósként a negatív KHR listán
 • Saját mobil vagy vezetékes telefonos elérhetőség

A hiteligényléshez milyen dokumentumokra van szükség?

 • Személyi igazolvány, útlevél, vagy kártya alapú gépjármű vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Adóigazolvány
 • Munkáltatói igazolás – 30 napnál nem régebbi, beküldendő eredetiben, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.
 • Amennyiben Ön nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha Ön véglegesített rokkantnyugdíjas, az előző dokumentum mellé csatolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát a véglegesítésről.
 • Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelme érkezik (a bankszámlakivonat formátuma lehet fénymásolat vagy online bankból kinyomtatott kivonat), vagy a folyószámla nyitási szerződés minden oldalának fénymásolata (amennyiben most nyitotta a folyószámlát). Amennyiben Ön készpénzben kapja a jövedelmét, az utolsó havi bérpapír fénymásolata is.
 • Amennyiben gyermek után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolta, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.
 • Egyéb jövedelem igazolás (pl.: ingó, ingatlan bérlői jövedelem): NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata.

Hogyan lehet törleszteni az Adósságrendező Hitelt?

A Cofidis Adósságrendező Hitelt többféleképpen törlesztheti. Fizetheti átutalásos havi törlesztéssel, melynek az a módja, hogy Ön megbízást ad a bankjának állandó rendszeres átutalásra (számla szám: 16300000-03002235-90006400), vagy adhat felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére. A Cofidis Adósságrendező Hitel törlesztőrészleteit csekken vagy készpénzben is befizetheti az OTP bankfiókokban (11705008-29910434). Ekkor a számlaértesítőhöz kapcsolva küldünk egy, a törlesztéshez szükséges csekket. A csekkes és készpénzes fizetés sajátosságai miatt ekkor a havi törlesztőrészlet 500, illetve 1000 forinttal magasabb a többi (kényelmesebb) fizetési módhoz képest.

Kérjük, tekintse meg a hiteltörlesztési lehetőségekről szóló rövidfilmünket is:

Forint alapú a kölcsön?

A Cofidis kizárólag forint alapú fogyasztói kölcsönöket nyújt, így árfolyamkockázat nem merül fel.

Változik a törlesztő részlet?

A Hitelkamat a 2018. október hó 1. napjától igényelt Cofidis Adósságrendező Hitelszerződések esetében fix, így a törlesztőrészlet sem változik. Az ezt megelőző Adósságrendező Hitel szerződések kamata a tizenkét hónapos BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött, és 12 hónapos kamatperiódusokra rögzítésre kerül. A kamatperiódusok január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. A referencia kamatláb módosulása miatti kamatláb módosítást a Cofidis a módosítás hatályba lépését megelőzően a honlapján hirdetményben teszi közzé. A referencia-kamatláb módosulása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (a referenciakamat változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett.

A Cofidis továbbá a H2F elnevezésű, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A kamatfelár-változtatásra a kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követő minden harmadik január 1-én kerül sor, a harmadik január 1-ét megelőző április 1-i mutató alapján.

COFIDIS ÁRUHITEL

Miért ajánljuk a Cofidis Áruhitelt?

Ha egy konkrét termékre vágyik, de nincs lehetősége egy összegben kifizetnie, segítséget nyújthat Önnek terméke megvásárlásában.

Melyek a Cofidis Áruhitel igénylésének feltételei?

 • 18. életév betöltése
 • Állandó magyarországi lakcím
 • Rendszeres, igazolható havi jövedelem (min. nettó 65 000 Ft)
 • Saját telefonos mobil vagy vezetékes elérhetőség
 • A hiteligénylő nem szerepelhet aktív adósként a KHR listán

A hiteligényléshez milyen dokumentumokra van szükség?

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Adókártya
 • Jövedelemigazolás:

Alkalmazott: munkáltatói igazolás

Nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata; amennyiben Ön véglegesített rokkantnyugdíjas, ezen felül a nyugdíjfolyósító által kiállított határozat a véglegesítésről

Hogyan lehet törleszteni a Cofidis Áruhitelt? (fizetési módozatok + bef.határidő)

A Cofidis Áruhitelt többféleképpen törlesztheti. Fizetheti átutalásos havi törlesztéssel, melynek az a módja, hogy Ön megbízást ad a bankjának állandó rendszeres átutalásra (számla szám: 16300000-03002235-90006400), vagy adhat felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére. A Cofidis Áruhitel törlesztőrészleteit csekken vagy készpénzben is befizetheti az OTP bankfiókokban (11705008-29910434). Ekkor a számlaértesítőhöz kapcsolva küldünk egy, a törlesztéshez szükséges csekket. A csekkes és készpénzes fizetés sajátosságai miatt ekkor a havi törlesztőrészlet 400 forinttal magasabb a többi (kényelmesebb) fizetési módhoz képest.

Forint alapú a kölcsön?

A Cofidis kizárólag forint alapú fogyasztói kölcsönöket nyújt, így árfolyamkockázat nem merül fel.

Változik a törlesztő részlet?

Nem, ha az ügyfél nem él az ÁSZF szerinti rulírozási lehetőségével, a kölcsön kamata fix, annak mértékét a Cofidis a kölcsönkérelmen feltüntetett futamidő alatt egyoldalúan nem módosítja.

FOLYAMATBAN VAN A HITELKÉRELMEM...

Hogyan értesítenek?

A végleges bírálat eredményéről telefonon, email-ben, postai levél formájában vagy sms-ben értesítjük az ügyfeleinket.

Mennyi időn belül lesz a pénz a számlámon?

Pozitív bírálatot követően 48 órán belül (2 munkanap) számlájára utaljuk a jóváhagyott összeget.

Van lehetőség biztosítás igénylésére utólag?

Igen, bármikor van rá lehetőség, amennyiben az adott biztosításról szóló Általános Szerződési Feltételekben szereplő kritériumoknak megfelel. Részletekért kérjük, látogasson el a https://www.cofidis.hu/hitelbiztositas aloldalra.

Miért utasíthatták el az igénylésemet?

A Cofidis fenntartja a jogot arra, hogy a hitelkérelmet elutasítsa. Az elutasítást a Cofidis nem köteles indokolni, kivéve, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor, vagy ha a Cofidis a hitelreferencia-szolgáltatás (KHR) igénybevétele alapján nem kíván a fogyasztóval szerződést kötni; ekkor a fogyasztót a KHR igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja. A Cofidis tájékoztatást nyújt arról is, ha hitelkérelmét a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató miatt kellett, hogy elutasítsuk (amennyiben a hitelfelvevők igazolt nettó jövedelme 400.000 Ft alatt van, akkor az esetlegesen már meglévő és az új kölcsönök együttes törlesztőrészlete nem lehet több az igazolt jövedelem 50%-ánál, 400.000 Ft-ot meghaladó jövedelem esetén pedig a 60%-ánál).

Elutasították az igénylésemet, mit tehetek?

Ebben az esetben társigénylő bevonása segíthet. (lásd: Ki lehet adóstárs?)

MÁR MEGLÉVŐ ÜGYFÉL VAGYOK...

Tartozással kapcsolatos kérdések

Hol tudok érdeklődni, hogy mennyi az aktuális tartozásom?

Az aktuális tartozásról telefonon (06-1-354-5000), vagy e-mailben (infohu@cofidis.hu) tud tájékoztatást kérni. Egyes termékeink esetében az írásbeli igazolás kiállításáért külön díjat számítunk fel.

Milyen tájékoztatás adható 3. személynek? Ki számít 3. személynek?

Harmadik személynek számít minden olyan személy, aki nem szerepel a szerződésen adósként vagy adóstársként. Banktitok főszabályként csak akkor adható ki harmadik személynek, ha Ön erre társaságunknak írásbeli meghatalmazást ad. A meghatalmazásra vonatkozó formanyomtatvány internetes honlapunkról letölthető, illetve az Ön által bediktált címre ügyfélszolgálati munkatársaink el is tudják küldeni.

Meghatalmazás hiányában harmadik személynek csak általános tájékoztatást adhatunk. Ilyen általános tájékoztatás alatt értjük az általánosan a termékekről és folyamatokról szóló, akár honlapunkon is megtalálható információkat. Olyan utalást nem tartalmazhat a tájékoztatás, amely megerősítést vagy cáfolatot adna folyamatban lévő vagy már meglévő kölcsönre, hitelkérelemre vonatkozóan.

Milyen gyakran kapok számlaértesítőt?

Amennyiben rulírozó személyi kölcsönnel rendelkezik, akkor havonta küldünk Önnek számlaértesítőt, áruhitel és a többi termék esetében pedig évente egy alkalommal.

Mit jelent az újrafinanszírozás?

A Cofidis Megújuló Hitel esetében a Cofidis által rendelkezésre tartott kölcsön rulírozó jellegű, azaz az adós és adóstárs jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását kérni a kölcsönszerződésben igényelt, rendelkezésre tartott kölcsön erejéig az ÁSZF szerinti feltételekkel.

Mit jelent a hitelkeret-bővítés?

A Cofidis Megújuló Hitel esetében a kölcsönszerződés létrejöttét követő 6. havi elszámolás időpontjától kezdődően az adós ajánlatot tehet a rendelkezésre tartott kölcsön összegének növelésére, feltéve, hogy az adós megfelel a következő feltételeknek:

– az adós a kölcsönszerződésben vagy bármely más Cofidisszel kötött szerződésben vállalt fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,

– az adós ill. adóstárs nem szerepel a negatív KHR listán,

– az adós pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzete a kölcsön visszafizetése szempontjából nem változott kedvezőtlenül,

– az adós fizetőképessége a vonatkozó jogszabályi előírások és a Cofidis hitelbírálati rendszere szerint biztosított.

Hogyan rendezhetem a teljes tartozásom?

Személyi kölcsönök esetében átutalással tudja rendezni teljes tartozását. Amennyiben erre nincs lehetősége, vagy kimondottan csekken szeretné befizetni, kérjek jelezze nekünk. A pontos összegről és a kapcsolódó tudnivalókról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Áruhitel esetében átutalással vagy csekken tudja rendezni a teljes tartozását. Előtte kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a pontos összegről és a kapcsolódó tudnivalókról

Ha meggondolom magam, milyen feltételekkel állhatok el a szerződéstől, illetve mondhatom azt fel?

A hiteligény Cofidis általi elfogadásáról (a kölcsönszerződés létrejöttéről) történő értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül elállhat a kölcsönszerződéstől, mégpedig úgy, hogy a https://www.cofidis.hu/dokumentumok aloldalon elérhető elállási nyomtatványt aláírja vagy saját megfogalmazású levelet ír az elállásról, és visszaküldi a részünkre (1433 Budapest, Pf. 1140), továbbá a Cofidis által esetlegesen már folyósított (áruhitel esetében: az eladónak folyósított) kölcsön(ök) összegét a Cofidis bankszámlaszámára (16300000-03002235-90006400) átutalással visszafizeti.

A fenti 14 napon túl is jogosult a kölcsönszerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló összes tartozását azonnal visszafizeti.

Már nem aktuálisak az igazolványom adatai (lejárt, megváltozott), hol jelenthetem be?

Amennyiben valamely igazoló dokumentuma lejárt, vagy az abban szereplő adatai megváltoztak, kérjük, a 06 1 354 5000-es telefonszámon jelezze felénk, ahol munkatársaink tájékoztatják Önöket a további teendőkről.

Fizetéssel kapcsolatos kérdések

Átutalással fizetek, de kapok csekket, miért?

Rulírozó kölcsöneink esetében a számlakivonattal együtt automatikusan küldünk csekket, akkor is, ha átutalással fizet minden hónapban. Ebben az esetben a kiküldött csekket kérjük, tekintse tárgytalannak.

Nem kaptam csekket ebben a hónapban. Kihez fordulhatok?

Telefonos ügyfélszolgálati munkatársunkat tudja erről értesíteni és kérésére pótcsekket küldünk az Ön részére.

Eddig csekken fizettem, de mostantól utalni szeretnék. Mi a teendőm?

Bármikor van lehetőség a fizetési mód változtatásra, ezt nem kell külön bejelentenie a Cofidis felé. Átutalását a 16300000-03002235-90006400 számlaszámra várjuk; a közlemény rovatban kérjük, jelölje szerződésszámát!

Nem tudom befizetni a havi törlesztőrészletem, mit tehetek?

Amennyiben valamely váratlan esemény hatására nem tudja a fizetési határidőig befizetni az esedékes havi törlesztőrészlet összegét, kérjük, hogy ezt mindenképpen jelezze a 06-1-354-5000-es telefonszámon. Amennyiben a hitelfelvevő a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, adósságkezelési díj fizetésére köteles. A Cofidis követeléskezelési gyakorlatáról a www.cofidis.hu/koveteleskezeles oldalon tájékozódhat.

Mi a teendő túlfizetés esetén?

Kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, mert kölcsönönként eltérő lehet a túlfizetés visszaigénylésének menete. Túlfizetést alapesetben megfelelően igazolt bankszámlára tudunk visszautalni, vagy kérésére postán, a lakcímére kiküldeni. A túlfizetés visszautalásának módja termékenként eltérő, amiről az általános szerződési feltételekben tud tájékozódni.

Panasszal kapcsolatos kérdések

Panasszal szeretnék élni, hova fordulhatok?

Amennyiben panasszal szeretne élni, kérjük, olvassa el Panaszkezelési Szabályzatunkat, amely tartalmazza a panasszal kapcsolatos tudnivalókat. Panaszkezelésünkről honlapunkon részletes tájékoztatást kaphat a következő link alatt: https://www.cofidis.hu/panaszkezeles.

Partneren keresztül igényeltem áruhitelt, hova fordulhatok a problémámmal?

Amennyiben a termékkel kapcsolatos gondja merülne fel, úgy kérjük, forduljon partnerünkhöz. Kölcsönével kapcsolatos kérdése esetén mi tudunk segíteni!

Ha a kölcsönszerződés kapcsán vita merülne fel, hova fordulhatok?

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 40 203 776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06 40 203 776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat: www.birosag.hu.

A fenti eljárások kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van (Magyar Nemzeti Bank), illetve http://www.mnb.hu/bekeltetes/fogyasztoi-jogvita-nem-elszamolasi-ugyekben (Pénzügyi Békéltető Testület) internetes elérhetőségen, melyet kérésre postai úton megküldünk az Ön részére. A formanyomtatványokat a Cofidis-től telefonon a 06 1 354 5000-es telefonszámon, elektronikus levelezési úton a cofidis@cofidis.hu internetes címen, postai úton pedig a 1433 Budapest, Pf.: 1140 levelezési címen kérheti.