Felügyeleti szerveink

A COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK TEVÉKENYSÉGÉT AZ ALÁBBI SZERVEK FELÜGYELIK

Magyar Nemzeti Bank
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: 06-80-203-776
Fax: 06-1-489-91-02
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: http://www.mnb.hu/felugyelet

A Magyar Nemzeti Bank a Cofidis Magyarországi Fióktelepével illetve a Fióktelepbe 2017. január 1. napjával beolvadt Banif Plus Bank Zrt.vel szemben a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt az alábbi határozatokat hozta, amelyek rendelkező része az alábbi linkekre kattintva olvasható:

JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI ELINTÉZÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÓRUMOK

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Közlemények