A Cofidis követeléskezelési tevékenysége

Követeléskezelési tevékenység alatt a hitel-, kölcsön- és lízingszerződés (a továbbiakban együtt: kölcsönszerződés) alapján fennálló késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenységet értjük. Ezen tevékenység megvalósulhat a szerződés felmondását megelőzően, illetve a szerződés felmondását követően is. A követeléskezelési tevékenységet végezheti

  • maga a Cofidis; vagy
  • Cofidis megbízása alapján eljáró követelésbehajtásra szakosodott társaság; vagy
  • gazdasági társaságok, amelyek részére a Cofidis a kölcsönszerződés alapján fennálló követelését értékesítette.