Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés

A Cofidis követeléskezelési tevékenysége

Követeléskezelési tevékenység alatt a hitel-, kölcsön- és lízingszerződés (a továbbiakban együtt: kölcsönszerződés) alapján fennálló megszűnt szerződésekből származó lejárt követelés érvényesítése érdekében végzett tevékenységet értjük, ide nem értve azon követeléseket, amelyek tekintetében végrehajtási eljárás került elrendelésre, vagy azt az esetet, ha az adós valamely állami programban vesz részt. A fogyasztók teljes körű tájékoztatása érdekében ugyanakkor a tájékoztatás kiterjed a végrehajtási eljárással felmerülő, a fogyasztót esetleg terhelő költségekre, díjakra. A követeléskezelési tevékenységet végezheti

  • maga a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „Cofidis” Tevékenységi eng. száma és kelte: 4981/9/2005, 2005. szeptember 14.); vagy
  • a Cofidis megbízása alapján eljáró követelésbehajtásra szakosodott társaság; vagy
  • gazdasági társaságok, amelyek részére a Cofidis a kölcsönszerződés alapján fennálló követelését értékesített