Adósokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatvédelmi rendelkezések betartásával

Adósokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás követeléskezelési célból:

A követeléskezelés során az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás minden esetben az adatvédelmi rendelkezések betartásával és az ügyfelek igényeinek lehetőség szerinti figyelembe vételével történik. A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során a Cofidis tartózkodik az erőszakos, zaklató és félrevezető magatartásoktól, az ügyfelekkel együttműködve jár el, ennek során kerüli a megtévesztő és agresszív magatartásokat. Ennek keretében mindent megtesz, hogy az eljáró ügyintézők ne alkalmazzanak pszichikai nyomást, és a követelés megtérülésének célját a lehetőségek és a várható következmények tényszerű és kiegyensúlyozott bemutatásával érjék el.

A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás írásban, azaz postai levél, e-mail útján, vagy telefonon és/vagy SMS formájában, kivételes esetben személyesen történik. Heti három alkalomnál többször nem kerül sor az ügyfelekkel való olyan telefonos vagy SMS útján történő kapcsolat-létesítésre, illetve személyes felkeresésre, ahol a Cofidis ügyintézői azonosítani tudják magukat. A Cofidis az ügyfél méltányolható kérését figyelembe veszi a kapcsolatfelvétel formájára, gyakoriságára és idejére vonatkozóan, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.

Az eljáró ügyintézők a kapcsolat-létesítéskor azonosítják magukat, az ügyfelet és a követelést, majd röviden tájékoztatják az ügyfelet arról, hogy milyen célból veszik fel vele a kapcsolatot. Személyes kapcsolatfelvétel esetén a Cofidis munkatársa átadja az adós részére annak igazolását, hogy a Cofidis munkatársaként jár el, illetve a Cofidis megbízása alapján eljáró követelésbehajtásra szakosodott társaság eljáró ügyintézője az írásos megbízását, amely tartalmazza a követeléskezelő társaság és a megbízó nevét, címét, ügyfélszolgálatának telefonos elérhetőségét és az eljáró ügyintéző nevét. Az eljáró ügyintézők az azonosítás során kitérnek arra is, hogy képviseleti jogkörük/meghatalmazásuk milyen eljárási cselekményekre terjed ki.

A megbízás alapján eljáró követeléskezelő, illetve a követelésvásárló a követeléskezelésre, illetve a követelésvásárlásra szóló szerződés aláírását követő 15 napon belül írásban értesíti az ügyfelet arról, hogy a követelés behajtására a fentiek alapján a Cofidis számára, vagy saját részre jogosult, beazonosítva a követelés jogcímét, annak összegét és összetételét, valamint a teljesítés módját. A követelésvásárló felhívja az adóst a teljesítésre, azzal, hogy a követelés vitatása esetén a levél kézhezvételétől számított 10 napon belül panasszal élhet a Cofidisnél.