Adósokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatvédelmi rendelkezések betartásával

Adósokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás követeléskezelési célból:

A követeléskezelés során az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás minden esetben az adatvédelmi rendelkezések betartásával és az ügyfelek igényeinek lehetőség szerinti figyelembe vételével történik. A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során a Cofidis tartózkodik az erőszakos, zaklató és félrevezető magatartásoktól, az ügyfelekkel együttműködve jár el, ennek során kerüli a megtévesztő és agresszív magatartásokat. Ennek keretében mindent megtesz, hogy az eljáró ügyintézők ne alkalmazzanak pszichikai nyomást, és a követelés megtérülésének célját a lehetőségek és a várható következmények tényszerű és kiegyensúlyozott bemutatásával érjék el.

A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás írásban, azaz postai levél, e-mail útján, vagy telefonon és/vagy SMS formájában, kivételes esetben személyesen, hétköznapokon 8-19 óra között történik (hacsak az ügyfél telefonon hangrögzítés útján dokumentálható módon vagy írásban dokumentált formában másként nem kéri). Heti három alkalomnál többször nem kerül sor az ügyfelekkel való olyan telefonos vagy SMS útján történő kapcsolat-létesítésre, illetve személyes felkeresésre, ahol a Cofidis ügyintézői azonosítani tudják magukat. A Cofidis az ügyfél méltányolható kérését figyelembe veszi a kapcsolatfelvétel formájára, gyakoriságára és idejére vonatkozóan, amennyiben az nem hátráltatja jelentős mértékben a követeléskezelési tevékenységet.

Az eljáró ügyintézők a kapcsolat-létesítéskor azonosítják magukat, az ügyfelet és a követelést, majd röviden tájékoztatják az ügyfelet arról, hogy milyen célból veszik fel vele a kapcsolatot. Személyes kapcsolatfelvétel esetén a Cofidis munkatársa átadja az adós részére annak igazolását, hogy a Cofidis munkatársaként jár el, illetve a Cofidis megbízása alapján eljáró követelésbehajtásra szakosodott társaság eljáró ügyintézője az írásos megbízását, amely tartalmazza a követeléskezelő társaság és a megbízó nevét, címét, ügyfélszolgálatának telefonos elérhetőségét és az eljáró ügyintéző nevét. Az eljáró ügyintézők az azonosítás során kitérnek arra is, hogy képviseleti jogkörük/meghatalmazásuk milyen eljárási cselekményekre terjed ki.

A megbízás alapján eljáró követeléskezelő, illetve a követelésvásárló a követeléskezelésre, illetve a követelésvásárlásra szóló szerződés aláírását követő 15 napon belül írásban értesíti az ügyfelet arról, hogy a követelés behajtására a fentiek alapján a Cofidis számára, vagy saját részre jogosult, beazonosítva a követelés jogcímét, annak összegét és összetételét, valamint a teljesítés módját. A követelésvásárló felhívja az adóst a teljesítésre, azzal, hogy a követelés vitatása esetén a levél kézhezvételétől számított 10 napon belül panasszal élhet a Cofidisnél.