Végrehajtási költségek

A sikertelen behajtás miatt – a kölcsönszerződés felmondását követően - indított fizetési meghagyásos eljárás illetve végrehajtási eljárás költségei is teljes egészükben az ügyfelet terhelik (feltéve természetesen, hogy ezen eljárások eredményeként végrehajtható okirat születik). A táblázatban azokat a díj- és költségelemeket mutattuk be, amelyek ezen eljárásokban minden esetben előfordulnak, azzal, hogy az eljárások alakulásától függően egyéb költségek és díjak is felszámításra kerülhetnek.

Költség-és díjelemek Fizetési meghagyásos eljárás Végrehajtási eljárás
Eljárás megindítása Ügyérték 3%-a, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft Ügyérték 1%-a, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 350.000 forint; ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 750 000 forint.
Ügyvédi munkadíj 2,5% + ÁFA,de legalább 5.000,- Ft + ÁFA A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja: ügyérték 1%-a, de minimum 4.000,- Ft + ÁFA
Ügyvédi költségátalány Költségátalány a végrehajtási eljárás során, díjmegállapodás hiányában:a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft
a) 100.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft, b) 100.000,- Ft feletti, de 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft és a 100.000,- Ft feletti rész 3%-a, c) 1.000.000,- Ft feletti, de 5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31.000,- Ft és az 1.000.000,- Ft feletti rész 2%-a, d) 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 1%-a, e) 10.000.000,- Ft feletti ügyérték esetén 161.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 0,5%-a, de legfeljebb 1.000.000,- Ft.). Ügyérték 0,5%-a, de minimum 4.000,- Ft és legfeljebb 600 000 forint (ha a Cofidis csak az ügyfél bankszámláján lévő összegre, illetve munkabérre vonatkozóan kér letiltást)
Végrehajtói költségátalány A végrehajtói munkadíj 30%-a vagy 50%-a, attól függően, hogy fizetési meghagyás kézbesítéséről vagy peres eljárás során hozott határozat végrehajtásáról van szó.
Behajtási jutalék Ügyérték,- 8%-a (5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén),- 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 400.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 6%-a,,-10.000.000,- Ft feletti összeg esetén 700.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 3%-a.
Sikeres behajtás esetén a Magyar BíróságiVégrehajtói Kamarát megillető általános költségátalány 500 000 Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén: 1.000,- Ft 500 000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén: az ügyérték 1%-a.


Egyéb végrehajtási díjak és költségek

Késedelmi díj / adósságkezelési díj
(mértéke a késedelemmel érintett összeg után havi 16% késedelmi díj, mely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke,vagy 2015. február 1-én vagy azt követően kötött Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel szerződés esetében (vagy ezt megelőzően kötött Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel, Cofidis Megújítható Gyorshitel, Cofidis Komfort (Csekkes) Hitel, Suli Start Hitel, Közszolgálati Hitel szerződéseknél az ügyfél hozzájárulása esetén) a késedelem időtartamától függően 500,- Ft, 2.500,- Ft vagy 3.500,- Ft adósságkezelési díj)

A végrehajtási eljárásban felszámítható további díj- és költségelemeket a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet tartalmazza.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében a következő minimális ingatlanértékesítési árak alkalmazandóak:

Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

Az ingatlanra - lakóingatlan kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.

Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árának – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Lakóingatlannak kell tekinteni

a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,

b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét.