facebook-pixel

Végrehajtási költségek

A sikertelen behajtás miatt – a kölcsönszerződés felmondását követően - indított fizetési meghagyásos eljárás illetve végrehajtási eljárás költségei is teljes egészükben az ügyfelet terhelik (feltéve természetesen, hogy ezen eljárások eredményeként végrehajtható okirat születik). A táblázatban azokat a díj- és költségelemeket mutattuk be, amelyek ezen eljárásokban minden esetben előfordulnak, azzal, hogy az eljárások alakulásától függően egyéb költségek és díjak is felszámításra kerülhetnek.

Költség-és díjelemek
 

Fizetési meghagyásos eljárás

Végrehajtási eljárás
 
Eljárás megindítása

Ügyérték 3%-a, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 250.000,- Ft

Ügyérték 1%-a, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 350.000 forint; ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 750 000 forint.

Ügyvédi munkadíj

2,5% + ÁFA, de legalább 5.000,- Ft + ÁFA

A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja: ügyérték 1%-a, de minimum 4.000,- Ft + ÁFA

Ügyvédi költségátalány  

Költségátalány a végrehajtási eljárás során, díjmegállapodás hiányában:

a munkadíj 30%-a, de legalább 500 Ft.

Végrehajtói munkadíj  
a)    100.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft
b)    100.000,- Ft feletti, de 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft és a 100.000,- Ft feletti rész 3%-a,
c)    1.000.000,- Ft feletti, de 5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31.000,- Ft és az 1.000.000,- Ft feletti rész 2%-a,
d)    5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 1%-a,

e)    10.000.000,- Ft feletti ügyérték esetén 161.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész  0,5%-a, de legfeljebb 1.000.000,- Ft.).

Ügyérték 0,5%-a, de minimum 4.000,- Ft és legfeljebb 600 000 forint (ha a Cofidis csak az ügyfél bankszámláján lévő összegre, illetve munkabérre vonatkozóan kér letiltást)

Végrehajtói költségátalány   A végrehajtói munkadíj 30%-a vagy 50%-a, attól függően, hogy fizetési meghagyás kézbesítéséről vagy peres eljárás során hozott határozat végrehajtásáról van szó.
Behajtási jutalék  
Ügyérték 
- 8%-a (5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén)
-  5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén  400.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 6%-a,
-10.000.000,- Ft feletti összeg esetén 700.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 3%-a.
Sikeres behajtás esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát megillető általános költségátalány  

500 000 Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén:  1.000,- Ft 

500 000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén: az ügyérték 1%-a.

 

A végrehajtási eljárásban felszámítható további díj- és költségelemeket a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet tartalmazza.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében a következő minimális ingatlanértékesítési árak alkalmazandóak:

Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

Az ingatlanra - lakóingatlan kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.

Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Lakóingatlannak kell tekinteni

a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,

b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét.