Végrehajtási költségek

A sikertelen behajtás miatt – a kölcsönszerződés felmondását követően - indított fizetési meghagyásos eljárás illetve végrehajtási eljárás költségei is teljes egészükben az ügyfelet terhelik (feltéve természetesen, hogy ezen eljárások eredményeként végrehajtható okirat születik). A táblázatban azokat a díj- és költségelemeket mutattuk be, amelyek ezen eljárásokban minden esetben előfordulnak, azzal, hogy az eljárások alakulásától függően egyéb költségek és díjak is felszámításra kerülhetnek.

Költség-és díjelemek Fizetési meghagyásos eljárás Végrehajtási eljárás
Eljárás megindítása Ügyérték 3%-a, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft Ügyérték 1%-a, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 350.000 forint; ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 750 000 forint.
Ügyvédi munkadíj 2,5% + ÁFA,de legalább 5.000,- Ft + ÁFA A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja: ügyérték 1%-a, de minimum 4.000,- Ft + ÁFA
Ügyvédi költségátalány Költségátalány a végrehajtási eljárás során, díjmegállapodás hiányában:a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft
a) 100.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft, b) 100.000,- Ft feletti, de 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4.000,- Ft és a 100.000,- Ft feletti rész 3%-a, c) 1.000.000,- Ft feletti, de 5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31.000,- Ft és az 1.000.000,- Ft feletti rész 2%-a, d) 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 1%-a, e) 10.000.000,- Ft feletti ügyérték esetén 161.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 0,5%-a, de legfeljebb 1.000.000,- Ft.). Ügyérték 0,5%-a, de minimum 4.000,- Ft és legfeljebb 600 000 forint (ha a Cofidis csak az ügyfél bankszámláján lévő összegre, illetve munkabérre vonatkozóan kér letiltást)
Végrehajtói költségátalány A végrehajtói munkadíj 30%-a vagy 50%-a, attól függően, hogy fizetési meghagyás kézbesítéséről vagy peres eljárás során hozott határozat végrehajtásáról van szó.
Behajtási jutalék Ügyérték,- 8%-a (5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén),- 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 400.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 6%-a,,-10.000.000,- Ft feletti összeg esetén 700.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 3%-a.
Sikeres behajtás esetén a Magyar BíróságiVégrehajtói Kamarát megillető általános költségátalány 500 000 Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén: 1.000,- Ft 500 000 Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén: az ügyérték 1%-a.

A végrehajtási eljárásban felszámítható további díj- és költségelemeket a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet tartalmazza.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében a következő minimális ingatlanértékesítési árak alkalmazandóak:

Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

Az ingatlanra - lakóingatlan kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.

Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árának – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Lakóingatlannak kell tekinteni

a) a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,

b) az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét.