Hitelbiztosítás

Hitelbiztosítás = pénzügyi mentőöv kölcsönökhöz

Bármikor bekövetkezhet egy nem várt kedvezőtlen esemény. Ilyenkor a biztosító átvállalja az időszaki vagy teljes törlesztést, így elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket.

Megújuló hitel

Silver

Milyen esetekben véd?

 • haláleset
 • baleseti halál

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Silver biztosítási csomag választása esetén a fennálló tartozás 0,35%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztőrészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Díjszámítás alapja

 • a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Csatlakozási életkor

 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Fedezeti életkor

 • 75 éves korig haláleset, 75-85 éves korig baleseti halál

Csatlakozási feltételek

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Extra

Milyen esetekben véd?

 • teljes és végleges munkaképesség csökkenés
 • teljes keresőképtelenség és foglalkoztatás megszűnése
 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Extra biztosítási csomag választása esetén a fennálló tartozás 0,65%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztőrészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Díjszámítás alapja

 • a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Csatlakozási életkor: meximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 70 év

Csatlakozási feltételek:

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév
 • a Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

Szimpla

Milyen esetekben véd?

 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Szimpla biztosítási csomag választása esetén a fennálló tartozás 0,37%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztőrészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Díjszámítás alapja

 • a Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Csatlakozási életkor: 65 év

Fedezeti életkor: 70 év

Csatlakozási feltételek:

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;

Fapados Kölcsön

Silver

Milyen esetekben véd?

 • haláleset
 • baleseti halál

Mennyibe kerül?

Silver biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor:

 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Fedezeti életkor

 • 75 éves korig haláleset, 75-85 éves korig baleseti halál

Csatlakozási feltételek:

 • Fapados hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Extra

Milyen esetekben véd?

 • teljes és végleges munkaképesség csökkenés
 • teljes keresőképtelenség és foglalkoztatás megszűnése
 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Extra biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Fapados hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;
 • a Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem volt keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

Szimpla

Milyen esetekben véd?

 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj a Szimpla biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének a 5,35%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Fapados hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;

Adósságrendező Hitel

Silver

Milyen esetekben véd?

 • haláleset
 • baleseti halál

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Silver biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor:

 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Fedezeti életkor

 • 75 éves korig haláleset, 75-85 éves korig baleseti halál

Csatlakozási feltételek

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Extra

Milyen esetekben véd?

 • teljes és végleges munkaképesség csökkenés
 • teljes keresőképtelenség és foglalkoztatás megszűnése
 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj Extra biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;
 • a Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

Szimpla

Milyen esetekben véd?

 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosítási díj a Szimpla biztosítási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének a 5,35%-a. A biztosítási díj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Díjszámítás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A „Halál”, „Baleseti Halál”, „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázatokkal kapcsolatban a biztosítást az ACM VIE SA francia részvénytársaság, míg a „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázattal kapcsolatban a biztosítást az ACM IARD SA francia részvénytársaság nyújtja (mindkettő székhely címe: 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67906 STRASBOURG cedex 9 – kapcsolattartás címe: 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN CEDEX, Franciaország). Felügyeleti hatóságuk az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution („ACPR”, székhely: 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Párizs Cedex 09 Franciaország).

A biztosításközvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe, amely függő biztosításközvetítőként jár el. A Cofidis és anyavállalata, a Cofidis France, kizárólagosan jogosultak a biztosítók hitelbiztosításai közvetítésére, és biztosításközvetítői minőségben be vannak jegyezve a l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) elnevezésű francia felügyeleti szerv által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásba 07023493 sz. alatt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásba 22196796 sz. alatt, amely az ORIAS és az MNB honlapján érhető el (www.orias.fr, www.mnb.hu).

A Cofidis az ACM VIE SA és az ACM IARD SA biztosítók nevében jogosult eljárni, az Általános Biztosítási Feltételekben megjelölt körben és az alábbi biztosítási termékek közvetítésére van jogosultsága: hitelbiztosítás. A Cofidis nem nyújt tanácsadást az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan. A fenti termékek közvetítése és a vonatkozó Általános Biztosítási Feltételek keretein belül a Cofidist a biztosító teljeskörű képviseleti jogosultsággal ruházta fel, a Cofidis jogosult a biztosító nevében visszaigazolni a biztosítási szerződés hatályának a biztosítottra történő kiterjesztését. A Cofidis, mint biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kár vagy sérelemdíj megfizetésért a biztosító áll helyt. A Cofidis a biztosítási termékek közvetítéséért jutalékra kizárólag a Biztosítótól jogosult, a biztosítási díj magában foglalja a Cofidis javadalmazását.

A biztosítási esemény bejelentését a biztosított (halál esetén: a biztosított örököse) közvetlenül a Cofidisnél köteles írásban vagy telefonon jelezni. „Halál”, „Baleseti Halál” illetve „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” esetén a biztosítási eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” vagy a „Foglalkoztatás Megszűnése” esetén a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 180 napon belül köteles ezt megtenni. A Cofidis tájékoztatja a biztosítottat arról, hogy a biztosítási esemény kivizsgálásához mely igazolások benyújtása szükséges. A biztosító egyes termékei esetében várakozási időszakot („önrészt”) alkalmaz, amely - a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított, az Általános Biztosítási Feltételekben meghatározott időtartam – alatt a biztosított köteles az aktuális törlesztőrészek megfizetésére.

A biztosított a biztosító vagy a Cofidis magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a biztosító részére, a Cofidis közvetítésével, illetve a Cofidis részére a https://www.cofidis.hu/panaszkezeles oldalon leírtak szerint.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.)

A hitelbiztosítás előnyei

 • A biztosító átvállalja az időszaki, vagy teljes törlesztést
 • Meglévő és új hitelhez is igényelhető
 • Választása szerint csak halálesetre, vagy munkanélküliség, munkaképesség csökkenés és keresőképtelenség esetére is
 • Meglévő ügyfelünkként igényelje ügyfélszolgálatunkon!