H-K-CS-P: 8-18 | SZE: 8-20 06 30 510 4444
Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés

A követeléskezelés elvei

A követeléskezelés folyamatában a Cofidis az adóssal illetve, amennyiben a követelést a kezessel szemben is érvényesíti, úgy a kezessel (a továbbiakban az adós és a kezes együtt: „adós” vagy „ügyfél”) szemben az alábbi alapelvekre figyelemmel jár el:

  • Tisztességes és együttműködő magatartás elve: a Cofidis a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően végzi tevékenységét, az adóssal együttműködve jár el, kerüli a félrevezető kommunikációt és az agresszívnak értékelhető magatartási formákat.
  • Szakszerű és gondos magatartás elve: a Cofidis a követelés kezelése során szakszerű és gondos magatartást tanúsít.
  • A szükséges információ szolgáltatásának elve: a Cofidis eljárása során megad minden olyan információt az adós számára, amely az adós tartozásának kiegyenlítéséhez, valamint a nem teljesítés következményeinek megismeréséhez szükséges.
  • Fokozatosság elve: a Cofidis az igényérvényesítésre rendelkezésre álló eszközöket eljárása során az arányosságra törekedve, fokozatosan alkalmazza, együttesen mérlegelve figyelembe veszi a követelés összegét, annak fedezettségét és az adós együttműködő készségét, végül a rendelkezésre álló eszközök esetleges következményeit, ezáltal segítve elő az adós teljesítését, illetve a követelés érvényesítésének és a fedezet értékesítésének a megelőzését. A fokozatosság elve alapján a Cofidis a jelzálog érvényesítését csak végső esetben alkalmazza. Amennyiben az adós a Cofidis-szel együttműködik, a Cofidis minden esetben törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló eszközök közül azokat alkalmazza, amelyeknek következményei kevésbé hátrányosak az adós számára, továbbá elősegíti az adós teljesítését, mielőtt a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indítana.