Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés

Végrehajtási költségek

A sikertelen behajtás miatt – a kölcsönszerződés felmondását követően – indított fizetési meghagyásos eljárás illetve végrehajtási eljárás költségei is teljes egészükben az ügyfelet terhelik (feltéve természetesen, hogy ezen eljárások eredményeként végrehajtható okirat születik). A táblázatban azokat a díj- és költségelemeket mutattuk be, amelyek ezen eljárásokban általában előfordulnak, azzal, hogy az eljárások alakulásától függően egyéb költségek és díjak is felszámításra kerülhetnek.

Költség-és díjelemek Fizetési meghagyásos eljárás
Eljárás megindítása Ügyérték 3%-a, de legalább 8.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft
Ügyvédi munkadíj Díjmegállapodás hiányában 2,5% + ÁFA, de legalább 5.000,- Ft + ÁFA.


Költség- és díjelemek Végrehajtási eljárás
Eljárás megindítása Jogerős fizetési meghagyás alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 8.000,- Ft, legfeljebb 150.000,- Ft.

Peres eljárást követően, jogerős ítélet alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 350.000,- Ft; ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8.000,- Ft, legfeljebb 750.000,- Ft.
Ügyvédi munkadíj Díjmegállapodás hiányában az ügyérték 1%-a, de minimum 4.000,- Ft + ÁFA
Ügyvédi költségátalány Díjmegállapodás hiányában a munkadíj 30%-a, de legalább 1.500,- Ft.
Végrehajtói munkadíj (i) 100.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 9.000,- Ft;

(ii) 100.000,- Ft feletti, de 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 9.000,- Ft és a 100.000,- Ft feletti rész 3%-a;

(iii) 1.000.000,- Ft feletti, de 5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 36.000,- Ft és az 1.000.000,- Ft feletti rész 2%-a;

(iv) 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 116.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti rész 1%-a;

(v) 10.000.000,- Ft feletti ügyérték esetén 166.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti rész 0,5%-a.

A munkadíj összege az 1.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, az ügyérték 0,5%-a, de legalább 9.000,- Ft és legfeljebb 600.000,- Ft.

Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9.000,- Ft és legfeljebb 600.000,- Ft. Ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért a munkadíj összegébe be kell számítani.
Végrehajtó készkiadása A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthatja fel

(i) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget;

(ii) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét;

(iii) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését;

(iv) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget;

(v) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.
Végrehajtói költségátalány A munkadíj 50%-a.

A munkadíj 30%-a, ha a végrehajtási kérelem

(i) kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, vagy

(ii) kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul.
Behajtási jutalék (i) 5.000.000,- Ft-ot meg nem haladó behajtott összeg esetén a behajtott összeg 8%-a;

(ii) 5.000.000,- Ft feletti, de 10.000.000,- Ft-ot meg nem haladó behajtott összeg esetén 400.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti behajtott összeg rész 6%-a;

(iii) 10.000.000,- Ft feletti behajtott összeg esetén 700.000,- Ft és a 10.000.000,- Ft feletti behajtott összeg rész 3%-a.

A behajtási jutalék összege a 4.000.000,- Ft összeget nem haladhatja meg.
A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért megillető díjazás A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért:

(i) hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9.000,- Ft munkadíj és 4.500,- Ft költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2.500,- Ft utazási költségátalány;

(ii) székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9.000,- Ft munkadíj és 4.500,- Ft költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3.500,- Ft utazási költségátalány illeti meg.
Sikeres behajtás esetén a Magyar BíróságiVégrehajtói Kamarát megillető általános költségátalány 400.000,- Ft alatti végrehajtási ügyérték esetén 1.000,- Ft, 400.000,- Ft feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.Egyéb végrehajtási díjak és költségek

Késedelmi díj / adósságkezelési díj

(mértéke a késedelemmel érintett összeg után havi 16% késedelmi díj, mely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke, vagy 2015. február 1-én vagy azt követően kötött Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel szerződés esetében (vagy ezt megelőzően kötött Cofidis Megújuló Hitel, Cofidis Áruhitel, Cofidis Megújítható Gyorshitel, Cofidis Komfort (Csekkes) Hitel, Suli Start Hitel, Közszolgálati Hitel szerződéseknél az ügyfél hozzájárulása esetén) a késedelem időtartamától függően 500,- Ft, 2.500,- Ft vagy 3.500,- Ft adósságkezelési díj)

A végrehajtási eljárásban felszámítható további díj- és költségelemeket a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet tartalmazza.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény értelmében a következő minimális ingatlanértékesítési árak alkalmazandóak:

Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

Az ingatlanra - lakóingatlan kivétellel - legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.

Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árának – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Lakóingatlannak kell tekinteni

  1. a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,
  2. az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét.