Gépjármű Lízinggel vagy Gépjármű Hitellel kapcsolatban kérdése van?

Itt minden hasznos tudnivalót megtalál, amely a hitelfelvételt követően segítségére lehet!

Mikortól kezdődik a fizetési kötelezettségem?
Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?
Hogyan fizessem a havi törlesztőrészleteket?

Gyakran ismétlődő kérdések

A Cofidis Gépjármű Lízing és Gépjármű Hitel típusai
 • Zártvégű pénzügyi lízing: az eszköz (személygépjármű, motorkerékpár, rendszámmal ellátott quad, kishaszon gépjármű) az utolsó törlesztőrészlet megfizetéséig a finanszírozó (a Cofidis) tulajdonában van. A teljes tartozás megfizetésévelaz Ön tulajdonába kerül a jármű
 • Gépjármű Hitel: az eszköz a teljes futamidő alatt az Ön tulajdonában van. A járművet nem terheljük meg zálogjoggal.
Mikortól kezdődik a fizetési kötelezettségem?
 • Az első havi törlesztőrészlet/lízingdíj részlet az aktiválás után lesz esedékes, ez azt jelenti, hogy valamennyi, az Általános Szerződési Feltételek szerinti feltétel maradéktalanul teljesült. Az aktiválás nem esik egybe a Cofidis által finanszírozott összeg kiegyenlítésével/elutalásával a partner vagy eladó felé.

 • További részleteket a Cofidis Gépjármű Hitel ÁSZF-ben vagy a Cofidis Gépjármű Lízing ÁSZF-ben talál.
Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?
A fizetési határidő: minden hónap 15. napja.

További részleteket a Cofidis Gépjármű Hitel ÁSZF-ben vagy a Cofidis Gépjármű Lízing ÁSZF-ben talál.

Hogyan fizessem a havi törlesztőrészleteket?
A legkényelmesebb fizetési mód a csoportos beszedési megbízás:
Adjon felhatalmazást számlavezető bankjának telefonon vagy netbankon keresztül! 

Fontos tudni!

A csoportos beszedési megbízás engedélyezési ideje bankonként eltérő, akár 30 nap is lehet, ezért az első befizetést átutalással javasoljuk megtenni.
A megbízáshoz a következő adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Kedvezményezett azonosítója: A22196796T242
A közlemény rovatba kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

A szerződésszámot megtalálja szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.
Teljesíthet állandó átutalási megbízással is:
Könnyen elintézheti a számlavezető bankjánál online vagy telefonon.
Tipp: A kényelmes ügyintézés érdekében állítson be állandó átutalást!
Cofidis Magyarországi Fióktelepének számlaszáma: 16300000-03002235-90006400
A Közlemény rovatban kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

A szerződésszámot megtalálja szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.
Teljesíthet csekkes befizetéssel is:
A csekkeket 6 havonta küldjük meg a levelezési vagy lakcímére. 
Csekkes befizetései után díjat számítunk fel, amelyet a csekkek már tartalmaznak! 
Tipp: A díj elkerülése érdekében kérjük, válassza a csoportos beszedési megbízást vagy az átutalást! 
Változhat a szerződésem kamatozása a futamidő alatt?
 • Fix kamatozású szerződés esetén: nem változhat, mert a kamatszint a szerződéskötés időpontjában rögzített szinten marad a teljes futamidő alatt
 • Változó kamatozású szerződés esetén: változhat a kamatszint a szerződés futamideje alatt akár pozitív, akár negatív irányba. A változás minden esetben a 6 havi BUBOR kamatszinthez kötött. A BUBOR (a kereskedelmi bankok egymásnak nyújtott éven belüli hitelei esetében alkalmazott kamatlábak átlaga) kamatértékek mindenki számára elérhetőek az MNB honlapján keresztül. A változó kamatozású szerződéseink évente kétszer, az akkor esedékes MNB által közzétett 6 havi BUBOR kamatszint szerint, július 1-től és január 1-től változnak.
Milyen költségeim keletkezhetnek a szerződéskötés után?
 • A szerződéskötés kapcsán nem merülnek fel a Cofidis által előírt költségek sem a gépjármű lízing, sem az gépjármű hitel esetében
 • Vannak azonban a Cofidistől független, jogszabályi előírás miatt kötelező díjak, költségek.

  • Kavosz konstrukció esetén a szerződéskötési díj.
  • Közjegyzői munkadíj és költségtérítés: gazdasági társaságnak nem minősülő ügyfél esetén 5 000,- Ft, gazdasági társaság ügyfél esetén minden megkezdett óra után 6 000,- Ft, de legfeljebb 18 000,- Ft munkadíj és költségtérítés illeti meg a közjegyzőt a lízingbe adás tényének és a lízingbe vevő személyének a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzésével összefüggésben.
  • Hitelbiztosítéki nyilatkozat regisztrációt követően tehető, melynek költsége 7 000 Ft, ami a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére fizetendő.
  • A vagyonszerzési illeték: díját köbcentinként és kilowatt arányában határozzák meg.
  • A törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának díja: 12 000 Ft.

   • Zártvégű pénzügyi lízing konstrukciónál a futamidő végén kell megfizetnie, mivel a tulajdonjog a finanszírozóról ekkor száll át Önre.
   • Gépjármű Hitel esetén a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításának díja már a futamidő elején megfizetésre kerül, mert a gépjármű a hitelfelvevő tulajdonát képezi.
  • A gépjármű kötelező felelősség biztosítása biztosítónként változó.
  • Az eredetiség vizsgálat díja 1 400 cm3-ig 17 000 Ft.
 • Előfordulhatnak egyéb felmerülő költségek is a futamidő alatt (pl. fennálló tőketartozás lekérdezése, üzembentartó váltás, tartozásmentességi nyilatkozat). Ezekről a költségekről a mindenkori Kondíciós Listánkból tájékozódhat (a szerződés „B1-es" dokumentuma).
Mit kell tudnom a jármű törzskönyvével kapcsolatosan?
 • zártvégű pénzügyi lízing esetén, a Cofidis lesz a jármű tulajdonosaameddig Ön a teljes tartozását meg nem fizeti. Ezért a jármű törzskönyve is a Cofidis-hez kerül a futamidő végéig, pontosabban az összes fennálló tartozás rendezéséig nála is marad. Az összes fennálló tartozás rendezése után a Cofidis küld Önnek egy szerződést lezáró dokumentumot és ezzel a dokumentummal tud a saját nevére kiállított törzskönyvet igényelni az okmányirodákban.
 • A Gépjármű Hitel esetén, a törzskönyv eleve az Ön nevére kerül kiállításra és az Ön címére küldik ki, ezáltal a teljes futamidő alatt Önnél lesz.
Mikor kerül a finanszírozott jármű véglegesen a tulajdonomba?
 • Zártvégű pénzügyi lízing esetén a teljes tartozás megfizetése után kerül az Ön tulajdonába az addig finanszírozott jármű. 
 1. A futamidő végén megküldjük a tulajdonjog átszállásáról szóló igazolást.
 2. Ezzel Önnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül el kell mennie az okmányirodába és ott átírják a járművet az Ön nevére.
 3. A vagyonszerzési illetéket már futamidő elején meg kellett fizetnie, így a futamidő végén ezzel kapcsolatos költsége nincs, viszont az új forgalmi kiállításának és az új törzskönyvnek a díja Önt terheli
 4. Ezen dokumentumokkal kerül véglegesen az Ön tulajdonába a gépjármű.
Nem tudom befizetni a havi törlesztőrészletem, mit tehetek?
Kérjük, hogy ezt mindenképpen jelezze a 06-1-354-5000-es telefonszámon.

Ha a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, adósságkezelési díj fizetésére köteles. A Cofidis követeléskezelési gyakorlatáról a www.cofidis.hu/koveteleskezeles oldalon tájékozódhat.

Van lehetőség utólag Hitelfedezeti Biztosítás igénylésére?
Igen, már meglévő hiteléhez is tud igényelni hitelfedezeti biztosítást.

A Hitelfedezeti Biztosítással keresőképtelenség, munkanélküliség, munkaképesség-csökkenés vagy haláleset esetén sem kell aggódnia a törlesztés miatt. A biztosító átvállalja az időszaki vagy teljes törlesztést, így elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket. Három féle csomagból választhat

A Hitelfedezeti Biztosítást telefonon vagy írásban a  kapcsolatok menüpont alatt található elérhetőségek egyikén igényelheti 

A biztosítási csatlakozási feltételekről, illetve a csomagokról bővebb információ ezen az oldalon található: https://www.cofidis.hu/hitelbiztositas-gepjarmu-lizinghez.

Gépjármű Lízing és Gépjármű Hitel aktuális feltételei
Kapcsolatok
Az alábbi linken minden aktuális elérhetőségünket és nyitvatartásunkat megtalálja: kapcsolatok