Gépjármű Lízinggel vagy Gépjármű Hitellel kapcsolatban kérdése van?

Itt minden hasznos tudnivalót megtalál, amely a hitelfelvételt követően segítségére lehet!

Mikortól kezdődik a fizetési kötelezettségem?
Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?
Hogyan fizessem a havi törlesztőrészleteket?

Gyakran ismétlődő kérdések

A Cofidis Gépjármű Lízing és Gépjármű Hitel típusai
 • Zártvégű pénzügyi lízing: ennél a finanszírozási konstrukciónál az eszköz (személygépjármű, motorkerékpár, rendszámmal ellátott quad, kishaszon gépjármű) az utolsó törlesztőrészlet megfizetéséig a finanszírozó (a Cofidis) tulajdonában van. A teljes tartozás megfizetésével, az Ön tulajdonába kerül a jármű. Amennyiben a lízingbe vevő egy cég, az adott eszközt a saját könyvelésében kell nyilvántartani.

 • Gépjármű Hitel: ennél a finanszírozási konstrukciónál az eszköz a teljes futamidő alatt az Ön tulajdonában van. A járművet nem terheljük meg zálogjoggal. Önnek mindössze annyi a teendője, hogy az esedékes törlesztőrészleteket minden esetben megfizesse a Cofidis felé.
Mikortól kezdődik a fizetési kötelezettségem?
 • Az első havi törlesztőrészlet/lízingdíj részlet akkor lesz esedékes, amikor valamennyi, az Általános Szerződési Feltételek szerinti feltétel maradéktalanul teljesült. Ezt a lépést aktiválásnak hívjuk, ami nem esik egybe a Cofidis által finanszírozott összeg kiegyenlítésével/elutalásával a partner vagy eladó felé.

 • A Cofidis által megküldött szerződés szerint várjuk a havi törlesztőrészleteket. A pontos fizetési ütemezésről írásban tájékoztatjuk Önt a szerződés megkötésével egyidejűleg.
Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?
 • A fizetési határidő: minden hónap 15. napja
 • A havi törlesztőrészleteket minden hónapban meg kell fizetni a fizetési határidőnek megfelelően.
Hogyan fizessem a havi törlesztőrészleteket?
 • A legkényelmesebb fizetési mód a csoportos beszedési megbízás:

  Kérjen felhatalmazást csoportos beszedési megbízással történő díjfizetéshez számlavezető bankjától telefonon vagy netbankon keresztül! Ha Ön ezt elmulasztja, a havi törlesztőrészleteit nem fogjuk tudni levonni a számlájáról, ennek hiányában pedig a fizetési kötelezettsége nem teljesül.

  A megbízáshoz a következő adatokat kell megadni:
  Kedvezményezett neve: Cofidis Magyarországi Fióktelepe
  Kedvezményezett azonosítója: A22196796T242
  A közlemény rovatba kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

  A szerződésszámot megtalálja szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

 • Teljesíthet állandó átutalási megbízással is:

  Amennyiben átutalással kívánja a havi törlesztőrészleteket megfizetni, ezt is könnyen elintézheti a számlavezető bankjánál online vagy telefonon.
  Az átutaláshoz az alábbi adatokra van szüksége:
  Cofidis Magyarországi Fióktelepének számlaszáma: 16300000-03002235-90006400
  A Közlemény rovatban kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

  A szerződésszámot megtalálja szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

 • Teljesíthet csekkes befizetéssel is:

  Amennyiben csekkes fizetési módot választott: a Cofidis 6 havonta megküldi a csekkeket az Ön lakcímére, mindössze annyi teendője van, hogy a postai úton befizeti a törlesztőrészleteket.
Változhat a szerződésem kamatozása a futamidő alatt?
 • Fix kamatozású szerződés esetén: a kamatszint a szerződéskötés időpontjában rögzített szinten marad a teljes futamidő alatt, függetlenül attól, hogy a hazai, vagy a külföldi kamatkörnyezet hogyan változik, vagy, hogy mennyi lesz az MNB által meghatározott alapkamat.

 • Változó kamatozású szerződés esetén: a kamatszint a szerződés futamideje alatt változhat akár pozitív, akár negatív irányba. A változás minden esetben a 6 havi BUBOR kamatszinthez kötött. A BUBOR (a kereskedelmi bankok egymásnak nyújtott éven belüli hitelei esetében alkalmazott kamatlábak átlaga) kamatértékek mindenki számára elérhetőek az MNB honlapján keresztül. A változó kamatozású szerződéseink évente kétszer, az akkor esedékes MNB által közzétett 6 havi BUBOR kamatszint szerint, július 1-től és január 1-től változnak.
Forint alapú a kölcsön?

Minden konstrukció forint alapú, így nem merül fel semmilyen árfolyamkockázat.

Milyen költségeim keletkezhetnek a szerződéskötés után?
 • Sem a zártvégű pénzügyi lízing ügylettel, sem az gépjármű hitel konstrukcióval kapcsolatban nem merülnek fel a szerződéskötés kapcsán Cofidis által előírt költségek. Vannak azonban a Cofidistől független, jogszabályi előírás folytán kötelező díjak, költségek.

 • A lízingbe adás tényének és a lízingbe vevő személyének a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba való bejegyzésével összefüggésben közjegyzői munkadíj és költségtérítés fizetendő. Az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért gazdasági társaságnak nem minősülő ügyfél esetén 5 000,- Ft, gazdasági társaság ügyfél esetén minden megkezdett óra után 6 000,- Ft, de legfeljebb 18 000,- Ft munkadíj és költségtérítés illeti meg a közjegyzőt. Hitelbiztosítéki nyilatkozat regisztrációt követően tehető. A nyilatkozattétel után a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére 7 000,- Ft költségtérítés fizetendő.

 • A vagyonszerzési illeték díját köbcentinként és kilowatt arányában határozzák meg, a törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának díja összesen 12 000 Ft, a gépjármű kötelező felelősség biztosítása biztosítónként változó, az eredetiség vizsgálat díja 1 400 cm3-ig 17 000 Ft. Ezeket a díjakat minden esetben Önnek kell megfizetnie.

 • Zártvégű pénzügyi lízing konstrukciónál az Ön nevére szóló forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításának díját futamidő végén kell megfizetnie, mivel a tulajdonjog a finanszírozóról ekkor száll át Önre.

 • Gépjármű Hitel esetén a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításának díja már a futamidő elején megfizetésre kerül, mert a gépjármű a hitelfelvevő tulajdonát képezi. (3 000 Ft / alkalom)

 • A futamidő alatt előfordulhatnak egyéb felmerülő költségek is (pl. fennálló tőketartozás lekérdezése, üzembentartó váltás, tartozásmentességi nyilatkozat). Ezekről a költségekről a mindenkori Kondíciós Listánkból tájékozódhat (a szerződés „B1-es” dokumentuma).
Mit kell tudnom a jármű törzskönyvével kapcsolatosan?
 • Amennyiben Ön zártvégű pénzügyi lízing konstrukciót választott, abban az esetben a Cofidis lesz a jármű tulajdonosa mindaddig, ameddig Ön a teljes tartozását meg nem fizeti. Ebből adódóan a jármű törzskönyve is a Cofidis-hez kerül és a futamidő végéig, pontosabban az összes fennálló tartozás rendezéséig nála is marad. Az összes fennálló tartozás rendezése után a Cofidis küld Önnek egy szerződést lezáró dokumentumot és ezzel a dokumentummal tud a saját nevére kiállított törzskönyvet igényelni az okmányirodákban.

 • Amennyiben Ön Gépjármű Hitel termékünket választotta a törzskönyv eleve az Ön nevére kerül kiállításra és az Ön címére küldik ki, ezáltal a teljes futamidő alatt Önnél lesz.
Mikor kerül a finanszírozott jármű véglegesen a tulajdonomba?
 • Zártvégű pénzügyi lízing esetén a teljes tartozás megfizetése után kerül az Ön tulajdonába az addig finanszírozott jármű. A futamidő végén megküldjük a tulajdonjog átszállásáról szóló igazolást, ezzel Önnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül el kell mennie az okmányirodába és ott átírják a járművet az Ön nevére.

 • A vagyonszerzési illetéket már futamidő elején meg kellett fizetnie, így a futamidő végén ezzel kapcsolatos költsége nincs, viszont az új forgalmi kiállításának és az új törzskönyvnek a díja Önt terheli. Ezen dokumentumokkal kerül véglegesen az Ön tulajdonába a gépjármű.
Mit tegyek, ha nem tudom fizetni a törlesztőrészletemet?
 • A szerződés futamideje alatt is felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor a szerződést módosítani szükséges, ilyen esetek lehetnek a fizetési nehézséggel küzdő ügyfeleink helyzetének kezelése.

 • Amennyiben bármilyen okból fizetési nehézségekkel küzd, kérjük, hogy mindenképpen vegye fel a kapcsolatot velünk, lehetőleg a probléma felmerülésekor azonnal, hiszen, ekkor tudunk hatékony megoldásokkal segíteni a bajba került ügyfeleinknek. A kapcsolatfelvétel történhet telefonon keresztül, vagy elektronikus levél formájában vagy akár személyesen is a budapesti ügyfélszolgálati irodánkban.
Van lehetőség utólag Hitelfedezeti Biztosítás igénylésére?
 • Meglévő és új hitelhez, lízinghez is igényelhető, igény szerint három féle csomagból választhat.

 • Bármikor bekövetkezhet egy nem várt kedvezőtlen esemény. Ilyenkor a biztosító átvállalja az időszaki vagy teljes törlesztést, így elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket. A Hitelfedezeti Biztosítással keresőképtelenség, munkanélküliség, munkaképesség-csökkenés, vagy haláleset esetén sem kell aggódnia a törlesztés miatt. A biztosítási csatlakozási feltételekről, illetve a csomagokról bővebb információ ezen az oldalon található: https://www.cofidis.hu/hitelbiztositas-gepjarmu-lizinghez.
Gépjármű Lízing és Gépjármű Hitel aktuális feltételei
Kapcsolatok

Az alábbi linken minden aktuális elérhetőségünket és nyitvatartásunkat megtalálja: kapcsolatok