Áruhitellel kapcsolatban kérdése van?

Itt minden hasznos tudnivalót megtalál, amely a hitelfelvételt követően segítségére lehet!

Mikor kell először törlesztőrészletet fizetnem?
Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?
Hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?

Gyakran ismétlődő kérdések

Cofidis Áruhitelek típusai

Cofidis Áruhitel

Ez egy áruvásárlási/szolgáltatásnyújtási kölcsön, melyhez a Hitelszerződés létrejöttét követően egy hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) áll rendelkezésre. Ennek a hitelkeretnek a terhére újabb tartós fogyasztási cikk megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez fogyasztási kölcsönt, illetve szabad felhasználású kölcsönt tud igényelni. Ez a hitelkeret szabadfelhasználású, ingyenesen rendelkezésre áll és csak akkor fizet érte, ha használja.

Cofidis Klasszikus Áruhitel

Áruvásárlási/szolgáltatásnyújtási kölcsön, melyhez nem áll rendelkezésre hitelkeret.

Mikor kell először törlesztőrészletet fizetnem?

Az Adós köteles havonta legalább a Hitelszerződésben megjelölt legkisebb havi törlesztőrészletet megfizetni. Az első törlesztőrészlet a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képező általános szerződési feltételek 2.1. pont szerint a Hitelszerződés létrejöttét követő hónapban esedékes.

Mikor van a havi törlesztőrészlet fizetési határideje?

Cofidis Áruhitel szerződés esetén minden hónap 10. napja.

 • Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy a havi törlesztőrészlet minden hónap 10. napján esedékes. A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján jóváírásra kerül, azaz eddig a napig be is kell érkeznie a befizetésnek! A jelen pont szerinti fizetési módozatok választása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Hitelszerződésének a Hitelszerződésén szereplő sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel.

 • Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód választása esetén a törlesztőrészlet minden hónap 10. napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amennyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja aktiválja a felhatalmazást, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztőrészleteket. Amennyiben az Adós a Hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztőrészleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve a késedelem miatt az általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet az itt meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére

Cofidis Klasszikus Áruhitel esetén minden hónap 12. napja.

 • Amennyiben az Adós átutalással, belföldi postautalvány útján, készpénzbefizetés útján, illetve postai csekken teljesít, úgy a havi törlesztőrészlet minden hónap 12. napján esedékes, kivéve, ha a tárgyhó 12. napja bankszünnap, amely esetben a fizetési határidő a bankszünnapot megelőző első munkanap. A Cofidis javára történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Cofidis fizetési számláján jóváírásra kerül, azaz eddig a napig be is kell érkeznie a befizetésnek! A jelen pont szerinti fizetési módozatok választása esetén az Adós köteles a „Közlemény” rovatban feltüntetni a Kölcsönszerződésének a Kölcsönszerződésén szereplő sorszámát (szerződésszám); az ennek elmaradásából eredő késedelemért és károkért az Adós tartozik felelősséggel.

 • Csoportos beszedési megbízás teljesítési mód esetén a törlesztőrészlet minden hónap 12. napján, amennyiben ez hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon esedékes. Amennyiben a csoportos beszedés eredménytelen, úgy a Cofidis jogosult a beszedést az adott naptári hónapban ismételten megkísérelni. Amennyiben az Adós felhatalmazást adott csoportos beszedési megbízás teljesítésére, az Adós felelőssége, hogy addig is, amíg az Adós számlavezető bankja a felhatalmazás megadását visszaigazolja a Cofidis felé, átutalással vagy más módon megfizesse az esedékes törlesztőrészleteket. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, úgy a Cofidis jogosult a havi törlesztőrészleten felül a késedelmes teljes tartozást (ideértve a késedelem miatt az általános szerződési feltételek szerint felszámítható valamennyi kamatot, díjat, költséget) is csoportos beszedés útján beszedni. Ebben az esetben a csoportos beszedési megbízás időpontja eltérhet az itt meghatározott esedékességi időponttól. Cofidis a késedelmes tartozás teljes összegéről és a beszedés tervezett időpontjáról a tervezett terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesítést küld az Adós részére.
Hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?
 • A legkényelmesebb fizetési mód a csoportos beszedési megbízás:

  Kérjen felhatalmazást csoportos beszedési megbízással történő díjfizetéshez számlavezető bankjától telefonon vagy netbankon keresztül! Ha Ön ezt elmulasztja, a havi törlesztőrészleteit nem fogjuk tudni levonni a számlájáról, ennek hiányában pedig a fizetési kötelezettsége nem teljesül.

  A megbízáshoz a következő adatokat kell megadni:
  Kedvezményezett neve: Cofidis Magyarországi Fióktelepe
  Kedvezményezett azonosítója: A22196796T242
  A közlemény rovatba kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

  A szerződésszámot megtalálja az Ön szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

 • Teljesíthet állandó átutalási megbízással is:

  Amennyiben átutalással kívánja a havi törlesztőrészleteket megfizetni, ezt is könnyen elintézheti a számlavezető bankjánál online vagy telefonon.
  Az átutaláshoz az alábbi adatokra van szüksége:
  Cofidis Magyarországi Fióktelepének számlaszáma: 16300000-03002235-90006400
  A Közlemény rovatban kérjük, rögzítse a szerződésszámát.

  A szerződésszámot megtalálja az Ön szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

 • Teljesíthet csekkes befizetéssel is:

  A csekkeket 6 havonta küldjük meg az Ön levelezési vagy lakcímére, mindössze annyi teendője van, hogy postai úton befizeti az adott hónapra vonatkozó törlesztőrészletet. A postai készpénzátutalással teljesített (csekkes) befizetései után társaságunk Cofidis Áruhitel esetében 455,- Ft, míg Cofidis Klasszikus Áruhitel esetében 570,- Ft csekkdíjat számít fel, melyet a mellékelt csekkek már tartalmaznak. Ezen díj elkerülése érdekében válassza a csoportos beszedési megbízást! Tájékoztatjuk továbbá, hogy Cofidis Áruhitel esetén előre fizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani, tehát a szerződés szerint minden hónapban egy törlesztőrészletnek be kell érkeznie társaságunkhoz. Amennyiben Ön több csekket is befizet egy hónapban, azzal a tőketartozását csökkenti, de nem mentesül a következő havi fizetési kötelezettség alól.
Változhat a törlesztőrészletem a futamidő alatt?

A kamatszint a szerződéskötés időpontjában rögzített szinten marad a teljes futamidő alatt, függetlenül attól, hogy a hazai, vagy a külföldi kamatkörnyezet hogyan változik, vagy mennyi lesz az MNB által meghatározott alapkamat mértéke.

A Kölcsönszerződésen megjelölt tartós fogyasztási cikk (az áru) megvásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez nyújtott kölcsön hitelkamata fix, mértéke a Kölcsönszerződésen kerül feltüntetésre. A hitelkamat mértékét a Cofidis egyoldalúan nem módosítja.

Forint alapú a kölcsön?

A Cofidis kizárólag forint alapú fogyasztási kölcsönöket nyújt, így nincs árfolyamkockázat, és váratlan helyzet a hitel teljes futamideje alatt.

Mit jelent az újrafinanszírozás lehetősége?

A Cofidis Áruhitel termék esetében a Cofidis által rendelkezésre tartott kölcsön rulírozó jellegű, azaz az adós jogosult a már visszafizetett tőkeösszeg részben vagy egészben történő ismételt folyósítását kérni a kölcsönszerződésben igényelt, rendelkezésre tartott kölcsön erejéig az általános szerződési feltételek szerinti feltételekkel. Ez a hitelkeret szabadfelhasználású, ingyenesen rendelkezésre áll és csak akkor fizet érte, ha használja. Amennyiben az Adós a rendelkezésre tartott Hitelkeret (rendelkezésre tartott kölcsön) terhére szabad felhasználású kölcsönt igényel, úgy a Hitelkamat változó lesz, mértéke a Hitelszerződésen kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló hitelkeretén felül, bizonyos feltételek mellett, lehetősége van hitelkeret bővítést is kérni alkalmanként maximum 300 000 Ft-ig.

Rendelkezésre álló hitelkeretéről és a hitelkeretbővítés jogosultságáról kérjük, érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon: +36-1-354-5000 vagy +36-30-344-8700.

Hogyan kapok értesítést a hitelbírálat eredményéről?

Cofidis a Hitelkérelem elfogadása esetén a végleges bírálat eredményéről telefonon, email-ben, postai levél formájában vagy SMS útján értesíti az Adóst a Hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéséről, a Hitelszerződés létrejöttéről.

Milyen teendőim vannak szerződéskötés után?
 • Csoportos beszedési megbízás esetén: Önnek kell intéznie a saját bankján keresztül a csoportos beszedési megbízás befogadását és biztosítani, hogy a havidíjnak megfelelő összeg a mindenkori általános szerződési feltételekben rögzített határidő szerint rendelkezésre álljon az Ön bankszámláján. Az első részlet befizetését átutalással javasoljuk, mert a csoportos beszedési megbízás engedélyezése bankonként eltérő és akár 30. napot is igénybe vehet.

 • Átutalásos fizetési mód esetén: ebben az esetben nem küldünk csekkeket, a banki átutalást minden esetben Önnek kell kezdeményeznie az általános szerződési feltételekben rögzített határidő szerint.

 • Csekkes fizetési mód esetén: a Cofidis megküldi a csekkeket az Ön levelezési vagy lakcímére, mindössze annyi teendője van, hogy a megküldött csekkeken, postai úton befizeti minden hónapban a törlesztőrészleteket az általános szerződési feltételekben rögzített határidő szerint.

Nem kaptam meg a szerződést, hogyan juthatok hozzá?

Ha nem kapta meg a szerződését vagy a csekkeket, kérjük, jelezze ezt a telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-354-5000), vagy írjon az infohu@cofidis.hu címre.

Nem kaptam csekket, kihez fordulhatok?

Igényét kérjük, jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-354-5000), vagy írjon az infohu@cofidis.hu címre.

Eddig csekken fizettem, de utalni szeretnék, mi a teendőm?

Bármikor van lehetőség fizetési mód változtatására, ezt nem kell külön bejelentenie a Cofidis felé. Átutalását az alábbi számlaszámra várjuk.

Cofidis Magyarországi Fióktelepének számlaszáma: 16300000-03002235-90006400
A Közlemény rovatban kérjük, rögzítse a szerződésszámát.
A szerződésszámot megtalálja az Ön szerződésének (B jelű dokumentum) jobb felső sarkában.

Van lehetőségem előtörleszteni?

Cofidis Áruhitel esetén:

Ön bármikor jogosult a kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére, díjmentesen.

 • Teljes előtörlesztés esetén a hitelkeret megmarad – csak akkor kerül lezárásra a szerződés, ha ezt Ön kifejezetten kéri (aláírásával ellátott levélben).

 • Részbeni előtörlesztés esetén a futamidő csökken, a havi törlesztőrészlet összege megmarad, továbbra is minfden hónapban fizetni kell a részleteket; előre fizetésre nincs lehetőség.

Cofidis Klasszikus Áruhitel esetén:

Ön bármikor jogosult a kölcsön határidő előtti teljes vagy részbeni visszafizetésére (előtörlesztés).

Ennek díja:

 • évente egy alkalommal 200.000, -Ft-ig díjmentes
 • ha futamidőből több, mint 12 hónap van hátra: az előtörlesztett összeg 1%-a
 • ha futamidőből kevesebb, mint 12 hónap van hátra: előtörlesztett összeg 0,5%-a

Amennyiben Ön előre jelzi a fizetési szándékát, többletbefizetésével kapcsolatban az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • előtörlesztést teljesít, csökkenti a törlesztőrészletét (futamidő változatlan marad)
 • előtörlesztést teljesít, csökkenti a futamidőt (törlesztőrészlet változatlan marad)
 • maximum 5 hónapra előre fizetést teljesíthet (következő 5 hónapban nem fizet)

Amennyiben Ön nem jelzi előre fizetési szándékát:

 • ha a beérkezett befizetés összege kevesebb, mint az aktuális + 2 havi törlesztőrészlet: előrefizetésként könyveljük (maximum 2 hónapra előre fizet)
 • ha a beérkezett befizetés összege több, mint az aktuális + 2 havi törlesztőrészlet: a törlesztőrészlet csökken, a futamidő változatlan marad.

A fentiekről tájékoztatjuk és utólag nem jogosult változtatni ezen, automatikus szabályok alkalmazásával elkönyvelt befizetés jogcímén.

Hogyan rendezhetem a teljes tartozásom?

Áruhitel esetében átutalással vagy csekken tudja rendezni a teljes tartozását. Előtte kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon (+36-1-354-5000 vagy +36-30-344-8700) a pontos összegről és a kapcsolódó tudnivalókról.

Nem tudom befizetni a havi törlesztőrészletem, mit tehetek?

Amennyiben valamely váratlan esemény hatására nem tudja a fizetési határidőig befizetni az esedékes havi törlesztőrészlet összegét, kérjük, hogy ezt mindenképpen jelezze a 06-1-354-5000-es telefonszámon. Amennyiben a hitelfelvevő a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, adósságkezelési díj fizetésére köteles. A Cofidis követeléskezelési gyakorlatáról a www.cofidis.hu/koveteleskezeles oldalon tájékozódhat.

Van lehetőség utólag biztosítás igénylésére?

Bármikor bekövetkezhet egy nem várt kedvezőtlen esemény. Ilyenkor a biztosító átvállalja az időszaki vagy teljes törlesztést, így elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket. A Hitelfedezeti Biztosítással keresőképtelenség, munkanélküliség, munkaképesség-csökkenés vagy haláleset esetén sem kell aggódnia a törlesztés miatt. Igény szerint három féle csomagból választhat, meglévő és új hitelhez is igényelhető. A biztosítási csatlakozási feltételekről, illetve a csomagokról bővebb információ ezen az oldalon található:
https://www.cofidis.hu/hitelbiztositas-aruhitelhez,
https://www.cofidis.hu/hitelbiztositas-klasszikus-aruhitelhez.

Hogyan igényelhető?

Hitelkérelem benyújtását követően telefonon vagy írásban a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek egyikén.

Ügyfelszolgálat: +36-1-354-5000

E-mail: infohu@cofidis.hu

Hol tudok érdeklődni, hogy mennyi az aktuális tartozásom?

Az aktuális tartozásáról telefonon (06-1-354-5000), vagy emailben (infohu@cofidis.hu) tud tájékoztatást kérni.

Milyen gyakran kapok számlaértesítőt?

Áruhitel termékünk esetében évente egy alkalommal.

Mit tegyek, ha a megvásárolt termékkel probléma adódott?

A termékkel kapcsolatos problémáját kérjük, annál a partnerünknél jelezze, ahol a terméket megvásárolta.

Áruhitel aktuális feltételei

Az Áruhitel feltételeit és részletes kondícióit a https://www.cofidis.hu/aruhitel oldalon találja.

Kapcsolatok

Az alábbi linken minden aktuális elérhetőségünket és nyitvatartásunkat megtalálja: kapcsolatok