TÁJÉKOZTATÓ

a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41) részére a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, már folyósított hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződéseim vonatkozásában.

A 2020. március 18-a óta fennálló fizetési moratóriummal (fizetési haladékkal) összefüggésben

+36

természetes személyként, akként nyilatkozom, hogy a 2020. március 18-ig folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződéseim közül az alábbit/alábbiakat kívánom az eredeti szerződési feltételek szerint teljesíteni (a szerződésszámot megtalálja az Ön szerződésének ("B" jelű dokumentum) jobb felső sarkában):

Ha a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti törlesztőrészletet Ön átutalja vagy befizeti a Cofidis részére, az az Ön arra vonatkozó ráutaló magatartásának minősül, hogy az adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi. Ha Ön a moratórium időtartama alatt élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, e joga pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez.

Csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés esetén az alábbi adatok feltüntetése szükséges:
- az ügyfél beazonosításához szükséges személyes adatok (név, születési név, születési hely, dátum),
- az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím),
- az ügyfél ügyleteire vonatkozó adatok (szerződésszám, amelyet a hitel-, kölcsönszerződés – B jelű dokumentum – jobb felső sarkában talál).

A jelen Tájékoztatás benyújtható, illetve a Tájékoztatás visszavonható, vagy módosítható telefonon a +36 30 510 4444-es számon, e-mailben az infohu@cofidis.hu címre küldött üzenettel, illetve postai úton is. Kérjük, amennyiben erre lehetősége van, kerülje a postai úton való megküldést.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Tájékoztatás ellenőrzése céljából a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresni fogjuk Önt hamarosan.

Az Ön által megadott adatokat a banktitokra és a személyes adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, a szerződés teljesítésének jogalapján [általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pont], az általános adatkezelési tájékoztatónkban – így különösen annak 5.1. pontjában – meghatározott módon és időtartamban kezeljük.